Hemelwater, afkoppelen

Het college van b en w heeft gebieden aangewezen waar het verboden is hemelwater op het vuilwater riool te lozen. Dit verbod geldt onder andere voor degene die geen aanslag ontvangt van de rioolheffing hemel- en grondwater. Ook zijn er beleidsregels vastgesteld waarin kaders voor de subsidiemogelijkheden bij de afkoppeling van hemelwaterafvoer mogelijk worden gemaakt.

Deze stimuleringsmaatregel/subsidie wordt verstrekt in de vorm van een financiële bijdrage per m² afgekoppeld dakoppervlak gerekend in het platte vlak, waarbij de dakhelling niet wordt meegerekend. Als ondergrens geldt dat minimaal 20 m² wordt afgekoppeld. Het subsidiebedrag dat wordt verleend bedraagt € 20,- per m² afgekoppeld dakoppervlak.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 1.000,- per aanvraag en per perceel en wordt berekend aan de hand van de overgelegde opgave zoals bedoeld bij het vastgestelde aanvraagformulier. De eenmalige stimuleringsmaatregel die via dit beleid kan worden uitgekeerd, geldt alleen voor degene die tevens een aanslag ontvangt voor de inzameling van afvloeiend hemelwater.

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsmaatregel/subsidie moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Als ondergrens geldt dat minimaal 20 m² wordt afgekoppeld. Het subsidiebedrag dat wordt verleend bedraagt € 20,- per m² afgekoppeld dakoppervlak. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 1.000,- per aanvraag en per perceel en wordt berekend aan de hand van de overgelegde opgave zoals bedoeld bij het vastgestelde aanvraagformulier. De eenmalige stimuleringsmaatregel die via dit beleid kan worden uitgekeerd, geldt alleen voor degene die tevens een aanslag ontvangt voor de inzameling van afvloeiend hemelwater.

Voor het aanvragen van de stimuleringsmaatregel moet u gebruik maken van het Aanvraagformulier. Wanneer u de werkzaamheden heeft afgerond, kunt u dit melden met het Gereedmeldingsformulier.

Afdeling Leefomgeving, Team Vastgoed en Infrastructuur

Telefoon Tel: 14 0524