Huishoudelijk afval inzamelen

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic en restafval. Dit heet huishoudelijk afval. In de gemeente Coevorden zamelt Area Reiniging dit afval in.

Groente-, tuin en fruitafval, glas, papier en plastic zijn herbruikbaar. Deze kunt u apart aanbieden. Ook afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval, moet apart worden ingeleverd.

Kijk voor meer informatie over afvalinzameling of het inleveren van afval op de website van Area Afval.