Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Als u gedurende drie jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, komt u in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven.

De langdurigheidstoeslag is belastingvrij en wordt 1 keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag. Stuur uw aanvraag op tijd in, want langdurigheidstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij het Werkplein Zuidoost-Drenthe, Verlengde Spoorstraat 2 in Emmen.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Werkplein Zuidoost-Drenthe

Telefoon: 14 0591

Bezoekadres:
Verlengde Spoorstraat 2
7811 GA Emmen

Postadres:
Postbus 30.001
7800 RA Emmen