Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u al drie jaar lang een inkomen op bijstandsniveau of een bijstandsuitkering? Dan komt u in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag, ook wel langdurigheidstoeslag genoemd. De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven.

De langdurigheidstoeslag is belastingvrij en wordt één keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag. Stuur uw aanvraag op tijd in, want langdurigheidstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U woont in de gemeente Coevorden.
  • Uw inkomen is niet hoger dan de bijstandsnorm.
  • U heeft niet teveel spaargeld.

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

U vraagt individuele inkomenstoeslag aan door het formulier individuele inkomenstoeslag aanvragen in te vullen. U kunt het aanvraagformulier per post opsturen naar Werkplein Zuid-Oost Drenthe, Verlengde Spoorstraat 2, 7800 RA Emmen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel dan naar Werkplein Zuid-Oost Drenthe via telefoonnummer: 088 898 9294. Postadres: Verlengde Spoorstraat 2, 7800 RA Emmen. 

Werkplein Zuidoost-Drenthe

Telefoon: 14 0591

Bezoekadres:
Verlengde Spoorstraat 2
7811 GA Emmen

Postadres:
Postbus 30.001
7800 RA Emmen