Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u gedurende drie jaar een inkomen op bijstandsniveau of een bijstandsuitkering? Dan komt u in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven.

De langdurigheidstoeslag is belastingvrij en wordt 1 keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag. Stuur uw aanvraag op tijd in, want langdurigheidstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U woont in de gemeente Coevorden.
  • Uw inkomen is niet hoger dan de bijstandsnorm.
  • U heeft niet teveel spaargeld.

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij het Werkplein Zuidoost-Drenthe, Antwoordnummer 334, 7800 WB in Emmen.

Werkplein Zuidoost-Drenthe

Telefoon: 14 0591

Bezoekadres:
Verlengde Spoorstraat 2
7811 GA Emmen

Postadres:
Postbus 30.001
7800 RA Emmen