Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

De voorwaarden voor het aanvragen van een individuele studietoeslag zijn:

  • U bent minimaal 18 jaar oud.
  • U heeft een beperking.
  • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen of weinig vermogen.
  • U bent door uw beperking niet in staat het minimumloon te verdienen.
  • U kunt de studie door uw beperking (nog) niet combineren met werken.
  • U ontvangt geen inkomsten naast de studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de 'Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten'.

Al u aan de voorwaarden voldoet kunt u individuele studietoeslag aanvragen via het aanvraagformulier bijzondere bijstand.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heeft u vragen? Neem contact op met team Maatschappelijke Ondersteuning. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.