Inrit aanleggen

Wilt u een inrit maken bij uw bedrijf of huis? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot, heeft u een omgevingsvergunning nodig. De nieuwe inrit leggen wij aan op uw kosten.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning:

 • een inrit te maken vanaf de weg
 • de weg te veranderen (door bijvoorbeeld de stoep te verlagen)
 • een bestaande inrit te veranderen

Een inrit zal moeten voldoen aan de voorwaarden uit de Beleidsregel uitwegen.

Online aanvragen 

Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

 • Ga naar het Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Doorloop de aanvraag.
 • Stuur alle gevraagde gegevens mee.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een vergunning kost € 252,55 (tarief 2023).

Het deel van de nieuwe inrit dat op gemeentegrond komt, legt de gemeente aan op uw kosten. Vraag vooraf wat deze kosten zijn. Mail naar info@coevorden.nl of bel naar 14 0524.

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen. Bel met 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl.