Jeugdhulp

Voor jeugdhulp staat het sociaal team voor u klaar. Wat kan het sociaal team voor u betekenen?

In het sociaal team zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines, waaronder een maatschappelijk werker en een jeugdconsulent. U kunt bij het team terecht met grote en kleine vragen over kinderen en jongeren tot 18 jaar. Heeft u wat advies nodig over uw opgroeiende peuter? Of maakt u zich zorgen over hoe uw kind in de puberleeftijd zich ontwikkelt? Dan kunt u het sociaal team om advies vragen. Is er meer nodig dan advies? Dan kan het sociaal team eventueel andere expertises inschakelen.

Voor vragen over jeugdhulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente. 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en samenstelling van het gezin.

Het telefoonnummer is 14 0524. Is er sprake van een spoedgeval en behoefte aan jeugdhulp?

Binnen kantooruren: 085-2735256

Buiten kantooruren: 0522-279946