Jeugdhulp

Voor jeugdhulp staat het sociaal team voor u klaar. Wat kan het sociaal team voor u betekenen?

In het sociaal team zitten medewerkers vanuit verschillende vakgebieden, waaronder een maatschappelijk werker en een jeugdconsulent. U kunt bij het team terecht met grote en kleine vragen over kinderen en jongeren tot 18 jaar. Heeft u wat advies nodig over uw opgroeiende peuter? Of maakt u zich zorgen over hoe uw kind zich in de puberleeftijd ontwikkelt? Dan kunt u het sociaal team om advies vragen. Is er meer nodig dan advies? Dan kan het sociaal team eventueel andere expertises inschakelen.

Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

  • U doet uw melding digitaal via online aanvragen.
  • Of u neemt contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.

De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente.

U bespreekt de volgende zaken:

  • Wat kunt u zelf betekenen in de zorg
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die het probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek schrijft de gemeente een onderzoekverslag.

Door het ondertekenen van dit verslag dient u een officiële aanvraag in.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Is de jeugdige waarover u contact wilt hebben bekend bij de gemeente Coevorden en is er binnen kantooruren sprake van een spoedgeval? Of heeft u een vraag waarbij er geen sprake is van spoed? Dan kunt u bellen naar de gemeente via 14 0524.

Is de jeugdige waarover u contact wilt hebben nog niet bekend bij de gemeente Coevorden en is er binnen kantooruren sprake van een spoedgeval? Dan kunt u bellen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden: 085 - 27 35 256 .

Is er buiten kantooruren sprake van een spoedgeval? dan kunt u bellen met Spoed voor jeugd Drenthe: 0592 -  381 530.