Jeugdhulp

Voor jeugdhulp staat het sociaal team voor u klaar. Wat kan het sociaal team voor u betekenen?

In het sociaal team zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines, waaronder een maatschappelijk werker en een jeugdconsulent. U kunt bij het team terecht met grote en kleine vragen over kinderen en jongeren tot 18 jaar. Heeft u wat advies nodig over uw opgroeiende peuter? Of maakt u zich zorgen over hoe uw kind in de puberleeftijd zich ontwikkelt? Dan kunt u het sociaal team om advies vragen. Is er meer nodig dan advies? Dan kan het sociaal team eventueel andere expertises inschakelen.

Voor vragen over jeugdhulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente. 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en samenstelling van het gezin.

Het telefoonnummer is 14 0524. Is er sprake van een spoedgeval en behoefte aan jeugdhulp?

Binnen kantooruren: 085-2735256 (Maatschappelijk Welzijn Coevorden)

Buiten kantooruren: 0522-279946 (Spoed voor jeugd Drenthe)

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gemeente Coevorden

Telefoon: 14 0524
Email: info@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden