Kamperen buiten erkende kampeerinrichting, ontheffing

Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Wilt u buiten een terrein kamperen? Vraag dan een ontheffing aan.

Wilt u een camping beginnen? Er bestaan 5 soorten kampeermogelijkheden:

 • kamperen op een camping, hiervoor moet u een vergunning hebben
 • kamperen bij de boer, hiervoor vraagt u een vrijstelling aan
 • groeps- en natuurkamperen (bijvoorbeeld door scouting)
 • naturistencamping
 • paalkamperen. Op een aantal plaatsen staat met paaltjes aangegeven dat er gekampeerd mag worden. Op deze plekken zijn géén voorzieningen zoals een toilet of stroom aanwezig.

Zo vraagt u toestemming voor wildkamperen:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waarom u de vergunning aanvraagt
  • wanneer u wilt wildkamperen
  • hoe laat u wilt wildkamperen
  • waar u wilt wildkamperen
  • wat de naam van de verantwoordelijke (organisatie) is

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Een ontheffing voor het kamperen buiten erkende kampeerinrichting kost: € 37,35 (tarief 2019).

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gemeente Coevorden

Telefoon: 14 0524
Email: info@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden