Kamperen buiten erkende kampeerinrichting, ontheffing

Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Wilt u buiten een terrein kamperen? Vraag dan een ontheffing aan.

Wilt u een camping beginnen? Er bestaan 5 soorten kampeermogelijkheden:

  • kamperen op een camping, hiervoor moet u een vergunning hebben
  • kamperen bij de boer, hiervoor vraagt u een vrijstelling aan
  • groeps- en natuurkamperen (bijvoorbeeld door scouting)
  • naturistencamping
  • paalkamperen. Op een aantal plaatsen staat met paaltjes aangegeven dat er gekampeerd mag worden. Op deze plekken zijn géén voorzieningen zoals een toilet of stroom aanwezig.

Om een vergunning voor wildkamperen aan te vragen, geeft u door:

  • waarom u de vergunning aanvraagt
  • wanneer en hoe laat u de vergunning nodig heeft
  • waar u wilt wildkamperen
  • wat de naam van verantwoordelijke (instantie) is

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Een ontheffing voor het kamperen buiten erkende kampeerinrichting kost: € 35,90 (tarief 2016).

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente.