Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding, in de volksmond ook wel 'Lintje' genoemd, is een benoeming binnen een bepaalde orde. Er zijn twee ordes, de Orde van Oranje Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een orde is weer verdeeld in rangen, waarvan de meest gebruikte zijn Lid, Ridder en Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

De uitreiking van een lintje is tijdens:

  • de lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag
  • een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

U kunt een lintje aanvragen voor: 

  • Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer meer dan 8 uur per week onbaatzuchtig inzetten voor organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid.
  • Personen die ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Het gaat om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Daarnaast moet de samenleving moet baat hebben bij het verrichte werk.

De voorwaarden voor het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn:

  • De persoon die u voordraagt heeft persoonlijk bijzonder werk verricht voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport.
Online aanvragen 

Neem eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen en kan het voorstelformulier ingevuld worden op de website www.lintjes.nl.

Wilt u een kandidaat voordragen die in de gemeente Coevorden woont? Gebruik dan in het online voorstelformulier het e-mailadres info@coevorden.nl.

Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen (rond Koningsdag) laten uitreiken? Draag uw kandidaat dan op tijd voor. Dit moet uiterlijk 1 juni van het jaar ervoor. Bij een uitreiking van een lintje tijdens een bijzondere gelegenheid dient u de aanvraag 6 maanden van te voren in.

Het aanvragen van een lintje kost niets.

U neemt contact op met het Kabinet van de burgemeester in de gemeente waar uw kandidaat woont.