Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding is een benoeming binnen een bepaalde orde. In de volksmond wordt dit ook wel 'lintje' genoemd. Er zijn twee ordes: de Orde van Oranje Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een orde is weer verdeeld in rangen, waarvan de meest gebruikte zijn Lid, Ridder en Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

De uitreiking van een lintje is tijdens:

  • de lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag
  • een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

U kunt een lintje aanvragen voor:

  • Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer meer dan 8 uur per week onbaatzuchtig inzetten voor organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid.
  • Personen die ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Het gaat om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Daarnaast moet de samenleving voordeel hebben bij het verrichte werk.
Online aanvragen 

Zo vraagt u een lintje voor iemand anders aan:

  • Vul het aanvraagformulier in. Of vraag het formulier op bij de gemeente.
  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Verzamel zoveel mogelijk gegevens over het goede werk van uw kandidaat. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand een onderscheiding krijgt.
  • Lever alles in bij de gemeente waar uw kandidaat woont. U hoort vanzelf of uw kandidaat het lintje krijgt.

Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag het lintje 6 maanden van tevoren aan.

Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen laten uitreiken? De gemeente stelt een uiterste datum vast waarop u iemand kunt aandragen.

Dit kan tot 1 juli van het jaar ervoor.

Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen (rond Koningsdag) laten uitreiken? Draag uw kandidaat dan op tijd voor. Dit moet uiterlijk 1 juni van het jaar ervoor. Bij een uitreiking van een lintje tijdens een bijzondere gelegenheid dient u de aanvraag 6 maanden van te voren in.

Het aanvragen van een lintje kost niets.

U neemt contact op met het Kabinet van de burgemeester in de gemeente waar uw kandidaat woont.

Bestuurs- en concernondersteuning Unit

Telefoon: 14 0524