Leegstaand pand tijdelijk verhuren

Als u een pand leeg heeft staan, kunt u het tijdelijk verhuren. U kunt hiervoor gebruik maken van de Leegstandwet. Verhuren op basis van de Leegstandwet biedt u voordelen. Zo kunt u voor het pand een lagere huurprijs vragen. Ook hoeft u de huurder geen huurbescherming te geven.

Wilt u uw pand verhuren op basis van de Leegstandwet? Dan heeft u een vergunning nodig. Hoelang u het pand mag verhuren ligt aan de situatie.

 • Huurwoning die gerenoveerd of gesloopt wordt:

  U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De gemeente kan de vergunning steeds met 1 jaar verlengen. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.
 • Woning die te koop staat:

  U krijgt een vergunning voor 5 jaar. De vergunning wordt niet verlengd.
 • Gebouw zonder woonbestemming:

  U krijgt een vergunning voor maximaal 10 jaar. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? Dan is de vergunning voor verhuur net zolang geldig als de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Bent u niet de eigenaar van het pand? Dan kunt u het pand tijdelijk onderverhuren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van uw verhuurder.

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • De woonruimte staat leeg.
 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.
 • De woning staat te koop.
 • Indien sprake is van toekomstige sloop, zal dit aangetoond moeten worden.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

 • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
 • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
 • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd

Let op!

De huurder kan zich niet eerder op het adres in schrijven dan de datum waarop de vergunning in gaat.

Het huurcontract kan niet eerder getekend worden dan dat de vergunning is afgegeven, omdat de vergunning vermeld moet worden in het huurcontract.

Een vergunning kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Naast het aanvraagformulier moet u ook de volgende documenten aanleveren:

 • een opdracht tot verkoop van de woning
 • bewijs van eigendom (uittreksel kadaster of kopie afschrift akte van levering)
 • kopie van de identiteitsbewijzen van de verhuurders (als u al verhuist bent naar een huis buiten de gemeente)
 • een concept huurcontract (als de huurders al bekend zijn)

Zo vraagt u een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet aan:

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Het aanvragen van een vergunning tijdelijke verhuur kost: € 152,00 (tarief 2021).

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Afdeling Leefomgeving, Team Vastgoed en Infrastructuur

Telefoon: 14 0524