Leerlingenvervoer aanvragen

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen ook gebruikmaken van leerlingenvervoer. Maar alleen als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen. De gemeente bekijkt per leerling of leerlingenvervoer nodig is.

De voorwaarden om leerlingenvervoer aan te vragen zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van uw kind

Leerlingenvervoer is een vergoeding voor het openbaar vervoer. Wanneer uw kind niet alleen kan reizen, worden ook de kosten voor de begeleider vergoed. Is uw kind te jong (jonger dan 10 jaar) om met het openbaar vervoer te reizen? Of kan uw kind vanwege zijn of haar handicap niet met het openbaar vervoer reizen? Dan kan de gemeente groepsvervoer inzetten.

Groepsvervoer kan ook ingezet worden als de enkele reistijd met het openbaar vervoer langer is dan anderhalf uur en de reistijd met het aangepast vervoer tot 50 procent of minder kan worden teruggebracht. Er wordt dan wel onderzocht of deze school de dichtstbijzijnde is.

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen? Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@coevorden.nl. Wij sturen u dan het aanvraagformulier toe. 

Voor meer informatie kunt u ook bovenstaand e-mailadres gebruiken, of bellen naar 14 0524.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Ook hangt dit af van het soort onderwijs waar uw kind gebruik van maakt.

Leerlingenvervoer

Telefoon: 14 0524
Email: leerlingenvervoer@coevorden.nl