Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs die gehandicapt zijn, kunnen ook in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.

De voorwaarden om leerlingenvervoer aan te vragen zijn onder andere:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van het kind

Leerlingenvervoer is een vergoeding voor het openbaar vervoer. Wanneer uw kind niet alleen kan reizen, worden ook de kosten voor de begeleider vergoed. Is uw kind te jong (jonger dan 10 jaar) om met het openbaar vervoer te reizen? Of kan uw kind vanwege zijn of haar handicap niet met het openbaar vervoer reizen? Dan kan de gemeente aangepast vervoer inzetten. De gemeente zet ook aangepast vervoer in als de enkele reistijd met het openbaar vervoer langer is dan anderhalf uur en de reistijd met het aangepast vervoer tot 50 procent of minder kan worden teruggebracht.

Leerlingenvervoer aanvragen? Stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@coevorden.nl. Wij sturen u dan het aanvraagformulier toe. Voor het invullen heeft u de volgende gegevens nodig:

 • burgerservicenummer van uw kind
 • bankrekeningnummer
 • loonstrookje / IB60-formulier (inkomensverklaring)
 • informatie over gezinssamenstelling
 • adres van de school

Voor meer informatie kunt u ook bovenstaand e-mailadres gebruiken, of bellen naar 14 0524.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

En het soort onderwijs waar uw kind gebruik van maakt.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Leerlingenvervoer

Telefoon: 14 0524
Email: leerlingenvervoer@coevorden.nl