Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend, buur of groeit op in een gezin waarbij één van de gezinsleden zorg nodig heeft. Hier kan veel tijd, energie en zorgen in gaan zitten. Wij vinden mantelzorg van grote waarde voor de samenleving. In de gemeente Coevorden verzorgt Maatschappelijk Welzijn Coevorden advies en informatie vanuit het Steunpunt Mantelzorg.

Blijk van Waardering

Wij waarderen het werk van de mantelzorgers binnen de gemeente Coevorden. We willen hen dan ook in het zonnetje zetten voor hun belangrijke inzet in de vorm van een Blijk van Waardering. Dit is een bedrag voor volwassenen en een presentje voor jongeren. Beide waarderingen kunnen bij het Steunpunt Mantelzorg aangevraagd worden. 

Ondersteuning

Wordt de zorg te zwaar? Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning van de gemeente krijgen. De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt wat mogelijk is. Wat kunt u zelf doen? Waar kunnen mensen uit uw omgeving u bij helpen?

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger. De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren. U geeft daarin aan welke hulp u nodig denkt te hebben.

Dag van de Mantelzorg

Elk jaar in november vindt in de gemeente Coevorden de Dag van de Mantelzorg plaats. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van het Steunpunt Mantelzorg.

Zo meld u uw hulpvraag bij de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
 • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
 • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
 • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen en vermogen.

Neem contact op met het sociaal team. De sociale teams zijn bereikbaar via het Klantcontactcentrum van de gemeente.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gemeente Coevorden

 

 

Telefoon Tel: 14 0524
Fax Fax: (0524) 59 85 55
Email info@coevorden.nl
Website www.coevorden.nl

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden


Postadres:
Postbus
2
7740 AA Coevorden