Marktstandplaats aanvragen

Elke maandagochtend is er weekmarkt in Coevorden.

Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Mogelijk plaatst de gemeente u op een wachtlijst.

De voorwaarden zijn:

 • U staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U staat ingeschreven bij het centraal registratiekantoor van het hoofdbedrijfschap detailhandel.
 • U heeft een marktverzekering afgesloten.
Online aanvragen 

In uw aanvraag staat het volgende:

 • uw naam, adres en contactgegevens
 • een omschrijving van de handelswaar
 • een situatieschets van de locatie
 • een omschrijving van het soort standplaats ('verkoopinrichting')

Stuur de volgende stukken mee bij uw aanvraag:

 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een bewijs van registratie van het hoofdbedrijfschap detailhandel (Marktpas)
 • een bewijs dat u een marktverzekering heeft afgesloten

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Een marktplaatsvergunning voor de weekmarkt in Coevorden kunt u schriftelijk aanvragen bij de gemeente of digitaal.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Afdeling Leefomgeving, Team Economie en Leefbaarheid

Telefoon: 14 0524