Melding over openbare ruimte indienen

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. In de meeste gevallen kunt u dit melden bij de gemeente. Een uitzondering daarop is kapotte straatverlichting, dit kunt u rechtstreeks bij ZIUT melden. Zie daarvoor de pagina Kapotte straatverlichting melden

Zaken waarvoor u een Melding Openbare Ruimte kunt doen zijn bijvoorbeeld:

 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • dumpen van afval
 • graffiti
 • gladheidbestrijding
 • openbaar groen
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • snoeien
 • stoplichten
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • speelvoorzieningen
 • verkeersborden en -tekens
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • voetpaden en fietspaden

U kunt op verschillende manieren een melding doen:

 • via een online formulier (zonder DigiD).
 • via een online formulier (met DigiD). Het voordeel hiervan is dat uw persoonsgegevens op het formulier al zijn ingevuld. Hou uw DigiD inloggegevens bij de hand. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze aan via de site. Bij de gemeente Coevorden kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.
 • telefonisch via het klantcontactcentrum: telefoonnummer 14 0524. Voor dringende meldingen buiten kantoortijden kunt u bellen met de storingsdienst: telefoonnummer 0524-598500. Spreek uw melding en uw telefoonnummer in op het antwoordapparaat, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld door de opzichter die dienst heeft.

Zodra uw melding binnen is, krijgt de opzichter van de buitendienst hier bericht van. Uw vraag of melding wordt dan in behandeling genomen. Het ligt aan het soort werkzaamheden hoe snel de herstelwerkzaamheden kunnen beginnen.

Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • eventuele foto’s of tekeningen

U kunt een melding doen over onderhoud of over milieu. Voor onderhoud, scheve stoeptegels of slecht onderhoud van een plantsoen. Bij voorkeur doet u de melding online. Voor dringende meldingen buiten kantoortijden kunt u bellen met de storingsdienst: telefoonnummer 0524-598500. Spreek uw melding en uw telefoonnummer in op het antwoordapparaat. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld door de opzichter die dienst heeft. Heeft u vragen of klachten over het milieu, bijvoorbeeld stankoverlast of geluidsoverlast? Stel uw vraag of doe de melding bij het team Handhaving. 

 

 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Storingsdienst (buiten kantoortijden)

Telefoon: 0524 59 85 00