Nederlandse kinderen adopteren

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders. Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind.

Met de adoptie verandert de geboorteakte van het kind en de gegevens in de basisregistratie personen (BRP).

De voorwaarden om een Nederlands kind te adopteren zijn:

  • De adoptie is in het belang van het kind.
  • De oorspronkelijke ouders hebben geen bezwaar tegen de adoptie.
  • U bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind.
  • U bent niet de grootouders van het kind.

Als u als stel of als stiefouder een kind wilt adopteren moet u daarnaast:

  • minstens 3 jaar samenleven.
  • het kind 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed.

Wilt u als duomoeder het kind van uw zwangere partner adopteren? Dan gelden deze 2 voorwaarden niet.

Zo adopteert u een kind uit Nederland:

U regelt de adoptie via uw advocaat en de rechtbank. De gemeente waar het kind woont, stuurt u een bericht over de wijziging in de geboorteakte en in de basisregistratie personen (BRP).

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Burgerzaken

Telefoon: 14 0524
Email: burgerzaken@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden