Nederlandse nationaliteit aanvragen

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. U moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Een optieverzoek of naturalisatieverzoek kunt u als inwoner van de gemeente Coevorden indienen bij de gemeente Emmen. De gemeente Emmen vertelt u welke documenten u nodig heeft en stelt een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen zijn:

Doet u een aanvraag voor uw kind? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland.
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning.
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

Zo vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf

   (dit is niet nodig als u uit 1 van deze Europese landen komt)
  • uw geboorteakte
  • bij een naturalisatieverzoek:
   • uw inburgeringsdiploma
   • eventueel uw huwelijksakte
   • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
 • U betaalt bij de aanvraag.
 • U krijgt een brief met het besluit en eventueel een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Een optieverzoek behandelt de gemeente zelf. Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander wordt.

Uw documenten, zoals de geboorteakte, moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Is het document in een andere taal? Als u uit de Europese Unie komt, vraagt u een meertalig modelformulier aan. Komt u niet uit de Europese Unie? Laat het document legaliseren en vertalen.

Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw optieverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw naturalisatieverzoek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De optieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 196,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 335,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 22,00

Naturalisatie kost:

 • voor u alleen: € 925,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.181,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 137,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie:

 • voor u alleen: € 688,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 945,00

U betaalt dit bij uw aanvraag.

(tarieven 2021)

De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND. 

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Telefoon: 088 043 04 30
Website: https://ind.nl/contact