Onroerendezaakbelasting betalen

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. 

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. Bij verkoop verrekent de notaris de eigenarenbelasting meestal met de nieuwe eigenaar.

Eigenaren van een woning, pand of perceel en gebruikers van een woning ontvangen een WOZ-beschikking. In deze beschikking staat de waarde van uw pand of uw stuk grond.

Alle onroerende zaken binnen de gemeente worden getaxeerd. De gemeente taxeert ook panden die op 1 januari van het belastingjaar nog in aanbouw waren. Wanneer u een aanslag heeft ontvangen met dagtekening 31 januari, dan kunt u uw aanslag en taxatieverslag raadplegen via het WOZ-loket.

Voor panden met gemengd gebruik hoeft niet altijd gebruikersbelasting betaald te worden. Soms betaalt u een gedeelte of soms zelfs helemaal niets. Panden met gemengd gebruik zijn panden waarbij een deel voor wonen en een deel voor een bedrijf bedoeld is. Een voorbeeld van zo'n pand is een agrarisch bedrijf. Dit pand kan bestaan uit een woning met diverse stallen/schuren.

  • Heeft 70% of meer van de WOZ-waarde betrekking op het woongedeelte van het pand? Dan hoeft u geen ozb-gebruikersbelasting te betalen voor het hele pand. Dus ook niet voor het bedrijf.
  • Heeft minder dan 70% van de WOZ-waarde betrekking op het woongedeelte? Dan betaalt u wel ozb-gebruikersbelasting. Alleen voor het bedrijfsgedeelte. Voor het woongedeelte krijgt u een vrijstelling.

U betaalt ozb als u eigenaar van een pand bent of gebruiker van een bedrijfspand. De gemeente kijkt of u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker bent. U ontvangt dan een aanslag.

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. U kunt binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken. Lees hierover meer op de pagina belastingen-bezwaar.

De gemeente berekent de hoogte van de onroerendezaakbelasting met een percentage van de OZB-waarde:

  • de gebruikersbelasting 0,1686%
  • de eigenarenbelasting woningen 0,1797%
  • de eigenarenbelasting niet-woningen 0,2023%

(tarieven 2020)

De aanslag wordt bepaald op basis van de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak bent, betaalt u voor dat hele jaar de aanslag OZB en de rioolheffing eigenaren.

Verkoop, verhuizing, overlijden of andere wijzigingen, na 1 januari, hebben geen invloed op de hoogte van uw aanslag. Als u na 1 januari een pand koopt of in gebruik neemt, ontvangt u pas het volgende belastingjaar een aanslag. Bij verkoop verrekent de notaris de eigenarenbelasting meestal met de nieuwe eigenaar.

U kunt ook zelf uw OZB berekenen. Log in met uw DigiD of uw Burgerservicenummer.

De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag van de onroerendezaakbelasting.

U kunt langskomen in het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het meest eenvoudig is om digitaal uw afspraak te maken. U ziet dan direct alle beschikbare tijdstippen. Kies dan het moment dat het u het beste uitkomt.

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor de aanslag van de onroerendezaakbelasting.

Heeft u geen automatische incasso en kunt u het bedrag niet binnen 2 termijnen betalen? U hebt de mogelijkheid om uw aanslag in meerdere maandelijkse termijnen te kunnen betalen. Dit kan door middel van het afgeven van een automatische incasso.

Heffingsambtenaar Gemeente Coevorden

Postadres:
2
7740 AA Coevorden