Onroerendezaakbelasting betalen

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. 

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. Bij verkoop verrekent de notaris de eigenarenbelasting meestal met de nieuwe eigenaar.

Eigenaren van een woning, pand of perceel en gebruikers van een woning ontvangen een WOZ-beschikking. In deze beschikking staat de waarde van uw pand of uw stuk grond.

Alle onroerende zaken binnen de gemeente worden getaxeerd. De gemeente taxeert ook panden die op 1 januari van het belastingjaar nog in aanbouw waren. Wanneer u een aanslag heeft ontvangen met dagtekening 31 januari, dan kunt u uw aanslag en Taxatieverslag raadplegen via het WOZ-loket.

Voor panden met gemengd gebruik hoeft niet altijd gebruikersbelasting betaald te worden. Soms betaalt u een gedeelte of soms zelfs helemaal niets. Panden met gemengd gebruik zijn panden waarbij een deel voor wonen en een deel voor een bedrijf bedoeld is. Een voorbeeld van zo'n pand is een agrarisch bedrijf. Dit pand kan bestaan uit een woning met diverse stallen/schuren.

 • Heeft 70% of meer van de WOZ-waarde betrekking op het woongedeelte van het pand? Dan hoeft u geen ozb-gebruikersbelasting te betalen voor het hele pand. Dus ook niet voor het bedrijf.
 • Heeft minder dan 70% van de WOZ-waarde betrekking op het woongedeelte? Dan betaalt u wel ozb-gebruikersbelasting. Alleen voor het bedrijfsgedeelte. Voor het woongedeelte krijgt u een vrijstelling.

U betaalt ozb als u eigenaar van een pand bent of gebruiker van een bedrijfspand. De gemeente kijkt of u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker bent. U ontvangt dan een aanslag.

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente heeft er namelijk niets aan als de waarde niet klopt. Bezwaar maken kost u niets. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. Neem binnen 2 weken, na ontvangst van uw aanslagbiljet, contact op met de gemeente. De gemeente neemt dan samen met u het aanslagbiljet door. Komt u er niet uit met de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval het volgende:

 • uw naam en adres
 • dagtekening van de aanslag
 • omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u bezwaar maakt

Onderteken het bezwaarschrift. Als iemand anders namens u bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee.

U kunt bezwaar maken:

 • met uw DigiD, via "Bezwaarschrift indienen"
 • met uw DigiD of burgerservicenummer (BSN), via het WOZ-loket
 • schriftelijk bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Coevorden

Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk. Kijk verder bij "Bezwaarschrift indienen".

Heeft u bezwaar gemaakt? U moet de aanslag nog wel op tijd betalen. Dat is dus voor de vervaldatum of het incassomoment. Krijgt u volledig of gedeeltelijk gelijk? Dan krijgt u de ten onrechte verschuldigde bedragen weer terug.

Gratis bezwaar
No cure no pay bureaus en makelaars adverteren veelvuldig met slogans als ‘Wij maken gratis bezwaar voor u’ Maar zoals zoveel dingen is gratis eigenlijk helemaal niet gratis. Er worden namelijk veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken en uiteindelijk betalen we daar allemaal aan mee. En misschien nog wel belangrijker, het is niet nodig: wij helpen u namelijk ook graag (en gratis)! 

Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende door regelgeving vastgestelde kostenvergoeding van de gemeente krijgen:

Vergoeding voor het indienen van bezwaarschrift € 246
Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 246
Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 242
Totale vergoeding aan bureau/makelaar € 734

Deze vergoedingen worden enkel verstrekt bij de inhuur van een bureau/makelaar die uw bezwaar behandelt. U kunt zelf geen aanspraak maken op deze vergoedingen.

Wanneer uw bezwaar wordt toegekend dan geldt de verlaging van de WOZ-waarde voor uw inkomstenbelasting, waterschapslasten en de gemeentelijke belastingen.  In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt verlaagd, dit een vermindering van de aanslag gemeentelijke belastingen betekent van:

Onroerende-zaakbelastingen eigenaren € 19,02
Rioolheffing eigenaren WOZ-waarde €   1,90
Totale verlaging van uw aanslag € 20,92

 

Wie betaalt de kosten voor zo’n bureau of makelaar?

Een no cure no pay bureau of makelaar krijgt voor zijn werkzaamheden een bedrag van maximaal € 730 uitbetaald. Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende zaakbelastingen voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

De gemeente berekent de hoogte van de onroerendezaakbelasting met een percentage van de OZB-waarde:

 • voor de eigenaar 0,1891%
 • voor de gebruiker van een niet-woning 0,1576% 

(tarieven 2018)

De aanslag wordt bepaald op basis van de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak bent, betaalt u voor dat hele jaar de aanslag OZB en de rioolheffing eigenaren.

Verkoop, verhuizing, overlijden of andere wijzigingen, na 1 januari, hebben geen invloed op de hoogte van uw aanslag. Als u na 1 januari een pand koopt of in gebruik neemt, ontvangt u pas het volgende belastingjaar een aanslag. Bij verkoop verrekent de notaris de eigenarenbelasting meestal met de nieuwe eigenaar.

De gemeente berekent het te betalen bedrag door de OZB-waarde te vermenigvuldigen met een percentage.

Voorbeeld: de WOZ-waarde van een woning is € 180.000.

 • De gebruikersbelasting voor een niet-woning wordt dan: € 180.000,00 x 0,1576% = € 283,68.

 • De eigenarenbelasting wordt dan: € 180.000,00 x 0,1891% = € 340,38

U kunt ook zelf uw OZB berekenen. Log in met uw DigiD of uw Burgerservicenummer.

De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag van de onroerendezaakbelasting.

U kunt langskomen in het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het meest eenvoudig is om digitaal uw afspraak te maken. U ziet dan direct alle beschikbare tijdstippen. Kies dan het moment dat het u het beste uitkomt.

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor de aanslag van de onroerendezaakbelasting.

Heeft u geen automatische incasso en kunt u het bedrag niet binnen 2 termijnen betalen? U hebt de mogelijkheid om uw aanslag in meerdere maandelijkse termijnen te kunnen betalen. Dit kan door middel van het afgeven van een automatische incasso.