Paasvuur

Als u een paasvuur gaat branden, moet u een melding doen bij de gemeente. U mag alleen een paasvuur opbouwen op de aangewezen plaatsen. Dit zijn plaatsen die ook in voorgaande jaren zijn gebruikt. Wilt u op een nieuwe plaats een paasvuur ontsteken? Dan moet u dit op tijd aanvragen. De wijkagent en de brandweer beoordelen de aanvraag.

De plaats waar u de paasvuurbult mag ontsteken, moet aan een aantal regels voldoen. Deze regels leest u terug in de Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten. Het gaat onder andere om minimum afstanden tot bebouwing, natuurgebieden, wegen, kabels en leidingen. 

U doet de melding minimaal 14 dagen van tevoren bij de gemeente. Dit kunt u persoonlijk doen bij de balie vergunningen in het gemeentehuis van de gemeente Coevorden. Of u stuurt een e-mail naar info@coevorden.nl. In uw mail staat:

  • uw naam en geboortedatum
  • uw adres en woonplaats
  • de locatie van het paasvuur

De gemeente beslist binnen 2 weken.

Het aanvragen van een paasvuurontheffing kost: € 38,55 (tarief 2021).

U doet de melding minimaal 14 dagen van tevoren bij de gemeente. Na de melding ontvangt u de voorschriften van de aangewezen locatie.

Het aanvragen van een nieuwe locatie voor de paasvuurbult doet u ook bij de gemeente.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Afdeling Leefomgeving, Team Economie en Leefbaarheid

Telefoon: 14 0524