Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget is een bedrag dat u zelf kunt uitgeven aan zorg of ondersteuning. U kiest bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid. Met een persoonsgebonden budget kunt u bijvoorbeeld ook een andere traplift of scootmobiel kopen dan u van de gemeente krijgt. Of u kunt met een persoonsgebonden budget jeugdhulp inkopen.

Vanuit onderstaande wetten kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget.

  • Jeugdhulp
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

U krijgt de bijdrage niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. U moet zelf de administratie bijhouden van de zorg die u ingekocht heeft. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de door u gekozen zorgverlener op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

 Zo vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan:

De gemeente kan u vragen om een bijdrage in de kosten. Voor meer informatie over een eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het Centraal Administratie Kantoor.

Gemeente Coevorden

Telefoon: 14 0524
Email: info@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden