Reclame plaatsen, ontheffing

Wilt u een reclamebord aan uw huis ophangen? Of wilt u een uithangbord aan uw bedrijfspand bevestigen? U moet daarvoor een reclamebordenontheffing aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld lichtreclame.

U moet een ontheffing aanvragen, omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de ontheffing dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

Bij grotere reclameobjecten (80 bij 96 centimeter) heeft u ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig.

Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

De voorwaarden zijn:

 • het bord mag niet groter zijn dan 0,50 m2
 • het bord mag geen grotere afmeting hebben dan 1 meter
 • reclameborden mogen niet langs de weg staan, vanwege de verkeersveiligheid en het uiterlijk aanzien van de gemeente

U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanbrengen van reclame als:

 • u handelsreclame wilt plaatsen
 • de reclame na plaatsing te zien is vanaf openbaar gebied, zoals een weg of de stoep
Online aanvragen 

In uw aanvraag voor een reclamebordenontheffing staat:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer (of dat van de contactpersoon)
 • de actie of het evenement waarvoor u reclame wilt maken
 • de periode waarin u het bord wilt plaatsen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een reclamebordenontheffing kost: € 35,90 (tarief 2016).

U vraagt de reclamebordenontheffing aan bij de gemeente Coevorden. Doe dit minimaal 6 weken van tevoren.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gemeente Coevorden

Telefoon: 14 0524
Email: info@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden