Reclamebelasting

De gemeente kan reclamebelasting heffen. Deze belasting heft de gemeente over reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Denk hierbij aan een bierreclame aan de gevel van een café of een billboard.

Belangrijk om te weten is dat:

 • de gemeente geen onderscheid maakt tussen particuliere en openbare grond
 • u meestal ook een omgevingsvergunning nodig heeft om reclame te plaatsen

De gemeente heft de belasting bij degene van wie de reclame is of voor wie reclame wordt gemaakt. Of degene die het meeste belang bij de reclame heeft. Dit is meestal degene die op de reclame genoemd wordt. Maar als er een bierreclame aan een café hangt, moet de uitbater van het café betalen, niet de brouwer.

De gemeente heft de reclamebelasting in het centrum van Coevorden.

Meer voorbeelden van reclame waar de belasting voor geldt zijn: schriftelijke aankondigingen, foto's, tekeningen, logo's, stickers, raam- en aanplakbiljetten, teksten en figuren op gevelborden, etalageruiten, lichtbakken, borden, vlaggen, neonreclames, merken, emblemen, beelden en beeldbepalende kenmerken.

De voorwaarden voor het betalen van reclamebelasting zijn:

 • De reclame is vanaf de openbare weg zichtbaar. Bijvoorbeeld: reclame aan de gevel van een café of een billboard langs de snelweg.

Reclamebelasting wordt geheven in het centrum van Coevorden in de volgende straten:

Aleida Kramerstraat, Aleida Kramersingel, Arsenaal, Bakkersteeg, Bentheimerstraat, Botersteeg, Burg. van der Lelysingel, Burg. Gautiersingel, Coehoornstraat, Dwenger, E D S plein, Eendrachtstraat, Emmastraat, Friesestraat, Gasthuisstraat, Haven, Kasteel, Keizersgracht, Kerkstraat, Koewegje, Koesteeg, Kromme Elleboog, Markt, Melkkade, Musket, Meindert vd Thijnensingel, Molenbelt, Molenstraat, Oostersingel, Oosterstraat, Parallelweg, Princestraat, Rikkerstraat, Rijnsestraat, Sallandsestraat, Schoolstraat, Sint Jansstraat, Spoorhavenstraat, Spoorsingel, Stationsplein, Stoomstraat, Tuinstraat, van Heutszsingel, Weeshuisstraat en de Wilhelminasingel.

U kunt binnen 6 weken, na dagtekening van uw aanslag, bezwaar maken.

Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval het volgende:

 • uw naam en adres
 • dagtekening van de aanslag
 • het aanslagnummer en het belastingjaar
 • omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u bezwaar maakt 

Onderteken het bezwaarschrift. Als iemand anders namens u bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee. Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk.

U heeft de volgende mogelijkheden om bezwaar in te dienen:

 • digitaal, met uw DigiD 
 • schriftelijk bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Coevorden.

Heeft u bezwaar gemaakt? U moet de aanslag nog wel op tijd betalen. Dat is dus voor de vervaldatum of het incassomoment. Krijgt u volledig of gedeeltelijk gelijk? Dan krijgt u de ten onrechte verschuldigde bedragen weer terug.

De kosten voor de reclamebelasting zijn:

 • 1 tot en met 3 openbare aankondigingen: € 447,90
 • 4 of meer openbare aankondigingen: € 615,59

(tarieven 2018)

U kunt langskomen in het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het meest eenvoudig is om digitaal uw afspraak te maken. U ziet dan direct alle beschikbare tijdstippen. Kies dan het moment dat het u het beste uitkomt.

Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook. U kunt bellen met 14 0524.