Spandoek ophangen

Wilt u tijdelijk een spandoek langs of over de weg plaatsen? Bijvoorbeeld ter aankondiging van een evenement of ter ondersteuning van landelijke inzamelacties voor goede doelen? Hiervoor heeft u een ontheffing nodig.

Het plaatsen van reclame is niet zomaar toegestaan. Kijk voor meer informatie op de pagina over reclame borden plaatsen.

De voorwaarden voor het ophangen van een spandoek zijn o.a.:

  • U mag op het spandoek geen handelsreclame plaatsen (hiervoor is een omgevingsvergunning nodig).
  • Het spandoek vormt geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
  • Het gebruik en het beheer en ouderhoud van de weg moeten nog steeds mogelijk zijn.
  • Het spandoek veroorzaakt geen overlast.
  • U beschadigt geen bomen, lantaarnpalen, straatmeubels of andere openbare voorwerpen.
  • De afbeeldingen en teksten zetten niet aan tot geweld.
  • U mag een spandoek niet binnen een afstand van 10 meter van kruispunten of rotondes plaatsen.
  • Op het voetpad moet u een doorgang van tenminste 90 cm. vrijlaten voor rolstoelgebruikers en voetgangers.
  • U mag de spandoeken alleen binnen de bebouwde kom en langs gemeentelijke wegen plaatsen.

Om een spandoek te mogen plaatsen, vraagt u ontheffing aan. Dit doet u door het online aanvraagformulier in te vullen. Doe dit minimaal 8 weken voordat u het spandoek wil plaatsen. Als inwoner doet u de aanvraag met DigiD. Ondernemers gebruiken hiervoor eHerkenning.

Ontheffing plaatsen spandoek met DigiD

Ontheffing plaatsen spandoek met eHerkenning

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een ontheffing voor het plaatsen van een spandoek kost € 16,20  (tarief 2023).