Spandoek ophangen

Wilt u langs of over de weg een spandoek met gevoelens of gedachten ophangen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Voor het ophangen van een spandoek met reclame heeft u een omgevingsvergunning nodig.

De voorwaarden voor het ophangen van een spandoek met gevoelens of gedachten zijn:

 • Het spandoek is geen gevaar voor de veiligheid.
 • Het spandoek maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk.
 • Het spandoek veroorzaakt geen overlast.
 • De afbeeldingen en teksten op het spandoek zetten niet aan tot geweld.

Zo vraagt u toestemming aan voor het ophangen van een spandoek:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waarom u het spandoek wilt ophangen
  • waar en wanneer u het spandoek wilt ophangen
  • wat er op het spandoek staat
  • hoe groot het spandoek is
  • hoelang het spandoek blijft hangen

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een spandoekvergunning kost: € 14,50 (tarief 2016).

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Afdeling Leefomgeving, Team Economie en Leefbaarheid

Telefoon: 14 0524