Standplaatsvergunning aanvragen

Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

Als u een vaste standplaats op de (jaar)markt, evenementen of snuffelmarkt wilt, vraagt u een marktstandplaats aan.

De gemeente wijst vaste plekken aan waarvoor u een standplaatsvergunning kunt aanvragen. In bijzondere gevallen krijgt u toestemming om een niet-aangewezen standplaatslocatie in te nemen. U vraagt dan een tijdelijke standplaatsvergunning aan.

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit
 • de omvang van de activiteit
 • het doel van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

Een standplaatsvergunning kunt u schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

In uw aanvraag staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en contactgegevens
 • omschrijving van de handelswaar
 • situatieschets van de locatie
 • datum en tijdstippen waarop u de standplaats wilt gebruiken
 • omschrijving van de soort standplaats (verkoopinrichting)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een standplaatsvergunning kost:

 • a. één dag of een gedeelte daarvan € 11,45

 • b. meer dan één dag maar niet langer dan één week € 21,90

 • c. meer dan één week maar niet langer dan één maand € 40,50

 • d. meer dan één maand maar niet langer dan een half jaar € 176,95

 • e. meer dan een half jaar maar niet langer dan één jaar € 294,80

 (tarieven 2016)

U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Dit kunt u schriftelijk doen.