Stedenbouwkundige plannen van de gemeente inzien

In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen.

In het stedenbouwkundige plan ziet u:

  • waar groen, water, parkeerplaatsen of speeltuinen komen
  • het soort bebouwing (bijvoorbeeld hoogbouw, laagbouw, sociale woningbouw of woningen in de vrije sector)
  • de functie van een gebouw (bijvoorbeeld kantoren of winkels)

U kunt de stedenbouwkundige plannen pas inzien nadat de gemeente akkoord heeft gegeven voor openbaarmaking.

Naast stedenbouwkundige plannen kunt u ook beeldkwaliteitsplannen inzien. In het beeldkwaliteitsplan vindt u voorwaarden die worden gebruikt bij het opmaken van het bestemmingsplan. Deze voorwaarden richten zich meer op uiterlijke kenmerken.

U kunt als betrokkene meedenken bij het opstellen van dit soort plannen. De gemeente organiseert ook informatieavonden of inspraakbijeenkomsten.

Zo kunt u stedenbouwkundige plannen inzien:

  • U neemt contact op met de gemeente.

Gebruik het contactformulier.

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.