Trouwplannen, melding

Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen.

Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen. Lees meer informatie op de pagina 'Trouwen'.

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland trouwen? Lees dan de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'.

Schriftelijke melding huwelijksaangifte

Sinds 1 september 2015 hoeft u geen huwelijksaangifte meer te doen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U hoeft alleen een schriftelijke melding te doen. Dit doet u bij de gemeente waarin u wilt trouwen. Doe de melding minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouwdatum.

De gemeente controleert of u:

  • 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar trouwen.
  • ongetrouwd bent en ook niet geregistreerd staat als iemands partner.
  • geen directe familie bent van uw partner (geen ouder of kind, geen grootouder of kleinkind, geen broer of zus en geen halfbroer of halfzus).
  • onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

U hoeft niet te betalen voor een melding voorgenomen huwelijk.

U doet een schriftelijke melding bij de gemeente waarin u wilt trouwen. 

Is dat Coevorden? Neem dan contact op met de afdeling Publieksservice, team Burgerzaken & Belastingen voor meer informatie.

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Burgerzaken

Telefoon: 14 0524
Email: burgerzaken@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden