Uw woning tijdelijk verhuren

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

 • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
 • een woning die te koop staat
 • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

Voor woningen die te koop staan, krijgt u een vergunning voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • De woonruimte staat leeg.
 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.
 • De woning staat te koop.
 • Indien sprake is van toekomstige sloop, zal dit aangetoond moeten worden.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

 • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
 • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
 • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd

Let op!

De huurder kan zich niet eerder op het adres in schrijven dan de datum waarop de vergunning in gaat.

Het huurcontract kan niet eerder getekend worden dan dat de vergunning is afgegeven, omdat de vergunning vermeld moet worden in het huurcontract.

Een vergunning kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Naast het aanvraagformulier moet u ook de volgende documenten aanleveren:

 • een opdracht tot verkoop van de woning
 • bewijs van eigendom (uittreksel kadaster of kopie afschrift akte van levering)
 • kopie van de identiteitsbewijzen van de verhuurders (als u al verhuist bent naar een huis buiten de gemeente)
 • een concept huurcontract (als de huurders al bekend zijn)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Het aanvragen van een vergunning tijdelijke verhuur kost: € 149,45 (tarief 2019).

De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente.