Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Gaat u samenwonen? Wanneer u bij iemand anders intrekt, moet u schriftelijk toestemming hebben. Deze toestemming neemt u mee als u de verhuizing doorgeeft.

De gemeente moet nauwkeurig kunnen vaststellen wie belastingplichtig is. Wij vragen u dan ook zo snel mogelijk adreswijzigingen door te geven.

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

U meldt de verhuizing:

 • persoonlijk bij de gemeente
 • via het verhuisformulier
 • online met DigiD (alleen als u binnen de gemeente verhuist)

U heeft het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • als u particulier gaat huren: een kopie van uw huurcontract
 • als u bij iemand gaat inwonen:
  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Een e-mailbericht zonder (elektronische) handtekening is niet voldoende. Gebruik het verhuisformulier.

Als u de verhuizing digitaal doorgeeft, hou dan uw DigiD inloggegevens bij de hand. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen via de DigiD-pagina. Bij de gemeente Coevorden kunt u inloggen met uw DigiD-inlogcode. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.Afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikers

Bij een melding van een verhuizing naar een andere gemeente ontvangt u automatisch een vermindering van uw aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing (gebruikersdeel) over de nog resterende volle maanden. De machtiging tot automatische incasso wordt automatisch beëindigd nadat het restant openstaand saldo, na vermindering, is voldaan. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt aan u terugbetaald.

Uw verhuizing doorgeven is gratis.

U geeft de verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Op z'n vroegst kunt u uw verhuizing 4 weken voor uw verhuizing doorgeven. Maar doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing.

Geeft u het later door, dan kan de gemeente u een boete geven.

Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven? Bel 140524 of maak online een afspraak.