Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Gaat u samenwonen? Wanneer u bij iemand anders intrekt, moet u schriftelijk toestemming hebben. Deze toestemming neemt u mee als u de verhuizing doorgeeft.

Een verhuizing binnen de gemeente en als nieuwe inwoner kunt u ook digitaal doorgeven met DigiD. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente dan kunt u zich daar melden.

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

U meldt de verhuizing:

 • online met DigiD (bij een verhuizing binnen Nederland)
 • via het verhuisformulier
 • persoonlijk bij de gemeente

U heeft het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • Bij aangifte van verhuizing moet u ook een kopie van huur- of koopcontract toevoegen. De eerste en laatste bladzijde is voldoende met de naam van de verhuurder en huurder of wie de koper is en met de handtekening en datum. Bij online aangifte van verhuizing moet u ook een kopie van huur- of koopcontract toevoegen (bestandsformat JPEG, DOC of PDF is mogelijk).
 • als u bij iemand gaat inwonen:
  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Een e-mailbericht zonder (elektronische) handtekening is niet voldoende. Gebruik het verhuisformulier.

Als u de verhuizing digitaal doorgeeft, hou dan uw DigiD inloggegevens bij de hand. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen via de DigiD-pagina. Bij de gemeente Coevorden kunt u inloggen met uw DigiD-inlogcode. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.Afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikers

Bij een melding van een verhuizing naar een andere gemeente ontvangt u automatisch een vermindering van uw aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing (gebruikersdeel) over de nog resterende volle maanden. De machtiging tot automatische incasso wordt automatisch beëindigd nadat het restant openstaand saldo, na vermindering, is voldaan. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt aan u terugbetaald.

Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven? Maak dan een afspraak. Een afspraak maken kan online of bel 140524.

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Burgerzaken

Telefoon Tel: 14 0524
Email burgerzaken@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden