Voertuig parkeren in autovrije zone

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Als u toch met uw voertuig in een autovrije zone moet zijn, kunt u ontheffing aanvragen.

De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen, zijn:

 • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig.
 • U heeft een geldige reden, bijvoorbeeld: laden, lossen of (ver)bouwen.

Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u het voertuig wilt parkeren
  • wanneer u het voertuig daar wilt parkeren
  • hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Dit doet u schriftelijk.

Afdeling Leefomgeving, Team Vastgoed en Infrastructuur

Telefoon: 14 0524