Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Het vooroverleg is een informeel en informatief gesprek. Het is bedoeld om ingewikkelde aanvragen van tevoren te bespreken. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning.

Als start van een vooroverleg ontvangen wij graag het ingevulde vooroverlegformulier met daarin duidelijk aangegeven wat uw plannen zijn. Het zou ons bij de beoordeling helpen als u zo uitgebreid mogelijk bent. Een omschrijving als ‘starten minicamping’ of ‘beginnen hondenoppasservice’ is voor ons te summier om een goed oordeel kunnen geven.Een planomschrijving van ongeveer A4-tje groot geeft ons al snel veel meer informatie.

U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen.

Een vooroverleg kost: € 197,25 (tarief 2016). Deze kosten worden verrekend bij het verlenen van de vergunning. 

U vraagt een vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.