Projectsubsidie

De gemeente Coevorden zoekt initiatieven waar inwoners en de gemeente Coevorden van kunnen leren of die vernieuwend of experimenterend zijn. Er is ruimte voor initiatieven die kortlopend zijn, maar ook zeker voor initiatieven die meerjarig of zelfs structureel zijn.

Leefbaarheid en verbinding

De initiatieven hebben te maken met de manier waarop onze inwoners de dagelijkse woonomgeving beleven (leefbaarheid). En op de manier waarop inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen meer zelf of met elkaar de regie nemen. Bijvoorbeeld bij het oplossen van maatschappelijke kwesties al dan niet in samenwerking met de gemeente (verbinding).

Aanvragen met goedkeuring

Iedere vereniging of stichting kan een subsidieaanvraag indienen voor een project in het dorp of wijk. De projectaanvragen moeten worden goedgekeurd door de betreffende vereniging van plaatselijk belang, dorpsbelang, wijkvereniging of wijkteam/wijkplatform.

PDFaanvraagformulier-stimuleringsfonds projecten-2021.pdf