Raad op straat

Aan de slag met Biodiversiteit

Op donderdag 11 april organiseerde de raadswerkgroep Duurzaamheid een werkconferentie over Biodiversiteit. De variatie in planten en dieren staat onder druk. In Nederland en dus ook in Coevorden. En dat is dagelijks merkbaar in de praktijk: er dreigt een bijentekort, we hebben minder insecten op onze autoruiten dan vroeger, de weidevogelstand staat onder druk, tuinen worden steeds vaker betegeld… Zo zijn er veel voorbeelden te noemen. Het was een geslaagde bijeenkomst waarin  veel kennis is gedeeld, voorbeelden en ideeën zijn benoemd en waar mooie gesprekken werden gevoerd.

De raad op straat DOET!

De  raadswerkgroep Duurzaamheid gaat de komende dagen verder met het thema Biodiversiteit. En ze willen daarover graag met jou in gesprek! Wat, hoe en waar?

De eerder aangekondigde activiteit van de raadswekgroep op donderdagavond 18 april op het EDS-plein in Coevorden gaat niet door.

Zaterdag 20 april staat een wandeling met Staatsbosbeheer gepland in het gebied de Geesserstroom. Een wandeling onder leiding van boswachter Geerling Kruidhof. Zin om mee te lopen?  Hij ontmoet jullie graag aanstaande zaterdag om 10.00 uur. De wandeling zal ongeveer twee uur duren. Locatie van afspreken is de parkeerplaats bij Tilweg 27 in Gees.

Hoe kunnen we de variatie in planten en dieren versterken?

Uit oogpunt van versterking van de natuur, maar ook voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Coevorden, is het belangrijk dat de variatie in planten en dieren weer wordt versterkt. De gemeenteraad van Coevorden maakt hier serieus werk van vanuit het gezamenlijke raadsakkoord “Samen Levend”. Hoe kunnen we dit samen met organisaties, boeren, inwoners en overheid aanpakken? Tijdens de bijeenkomst Coevorden voor biodiversiteit gaat de gemeenteraad van Coevorden samen met u op zoek naar antwoorden.

Raad op Straat

Vertegenwoordigers van alle fracties vormen een speciale raadswerkgroep, die de komende maanden aan de slag gaat met de uitwerking van het thema duurzaamheid in de deelthema’s biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Met als belangrijkste doel om hierover met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan. Dit onder de noemer Raad op Straat. Deze bijeenkomst over het thema biodiversiteit is onderdeel van Raad op Straat.