Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Rechtsbescherming

U bent het niet eens met ons besluit. U laat ons dat weten door een bezwaar of een beroep in te dienen. U leest daar op deze pagina meer over. 

U kunt een zienswijze indienen tegen een voornemen tot een besluit 

Het voornemen tot een besluit is nog niet definitief. U mag uw zienswijze opsturen. Wij wegen uw zienswijze af bij ons definitieve besluit. 

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit 

In een besluitbrief staat een bezwaarclausule. U leest in de bezwaarclausule hoe u bezwaar maakt. Een bezwaar indienen is gratis. U kunt ook bezwaar maken tegen een besluit dat geadresseerd is aan iemand anders. Het besluit moet dan wel invloed op u hebben. 

U kunt uw bezwaarschrift intrekken 

U bent van gedachten veranderd. U kunt per post aangeven dat u uw bezwaarschrift wil intrekken. Of u geeft het mondeling aan bij een hoorzitting.   

U wilt meer weten over de behandeling van uw bezwaar 

U leest meer informatie op de pagina over de behandeling van het bezwaar

U kunt een beroep indienen als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar 

U leest meer informatie op de pagina over een beroep indienen

Zo maakt u bezwaar: 

Stuur uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dagtekening van het besluit. Wij behandelen uw bezwaarschrift niet als wij deze later krijgen. Deze periode begint de dag nadat we het besluit bekendmaken. Staat er op het besluit geen verzenddatum? Dan is het besluit verzonden op dezelfde dag als het genomen is. 

U kunt het bezwaar digitaal sturen

U kunt het bezwaar digitaal sturen. U logt in met uw DigiD. Maakt u als bedrijf, vereniging of stichting bezwaar? Dan logt u in met eHerkenning. U leest op deze pagina meer over eHerkenning

Of stuur uw bezwaar per post naar: 

Gemeente Coevorden  

Postbus 2  

7740 AA Coevorden 

In het bezwaarschrift staat in ieder geval: 

  • naam en adres van de indiener;  

  • de dagtekening; 

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;  

  • de gronden (redenen) van het bezwaar;  

  • een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;  

  • als het kan: een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. Kan dit niet? Vermeld dan datum en nummer van het besluit. 

Maakt u bezwaar namens iemand anders? 

Neem dan contact met ons op. Wij sturen u het machtigingsformulier op.    

U kunt niet tegen alle besluiten bezwaar maken 

In de ‘‘Algemene wet bestuursrecht’ staan in hoofdstuk 6 de algemene regels voor bezwaar en beroep. In hoofdstuk 7 en 8 staan de bijzondere regels. Hieronder leest u een paar voorbeelden: 

  • U kan geen bezwaar of beroep maken tegen een melding Activiteitenbesluit die bij de gemeente is ingediend. 

    • U kan de melding wel inzien op het gemeentehuis. 

  • U kan tegen bepaalde omgevingsvergunningen geen bezwaar maken. U moet dan gelijk in beroep bij de rechtbank. U leest daar meer over in artikel 7:1 van de ‘Algemene wet bestuursrecht’.