Regenboogweek

De Regenboogweek valt jaarlijks in de week van 11 oktober, de Internationale Coming Out Dag. Jezelf zijn en je veilig voelen bij hoe en wie je bent, dat is voor iedereen belangrijk. Helaas is dit voor veel LHBTI’s nog steeds niet vanzelfsprekend. 

Van 9 tot en met 15 oktober 2023 is het de Regenboogweek in de gemeente Coevorden. Er kunnen gratis regenboogvlaggen op worden gehaald en er worden veel activiteiten georganiseerd, zoals een pubquiz, lichtkunstproject en een Sing-a-long Ja zuster, nee zuster.

Activiteiten

Campagne: Gezichten Kleuren

Het Diversiteitsplatform heeft verschillende inwoners benaderd met de vraag om een foto te mogen presenteren op driehoeksborden met de tekst ‘ik beken kleur’. De borden worden geplaatst van 3 oktober tot en met 16 oktober 2023.

Locatie: Sallandsestraat 7, Coevorden
Tijden:

  • Zaterdag 7 oktober 2023 van 13.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 12 oktober 2023 van 13.00 tot 17.00 uur
  • Vrijdag 13 oktober 2023 van 13.00 tot 17.00 uur
  • Zaterdag 14 oktober 2023 van 13.00 tot 17.00 uur

In de Sallandsestraat is de foto-expositie The naked truth te zien. De foto’s komen uit het boek #NietGayGenoeg - de Naakte Waarheid - The Naked Truth. 
Dit is een project van de stichting LGBT Asylum Support.


De opening van de fototentoonstelling wordt gedaan door Sandro Kortekaas. Deze Groninger is de oprichter en voorzitter van LGBT Asylum Support. Kortekaas staat met zijn stichting LHBTI-vluchtelingen bij die door de Nederlandse overheid worden afgewezen omdat ze “niet gay genoeg” zijn. 
Deze mensen zijn gevlucht voor een intolerante cultuur in hun land van afkomst. Terwijl ze jarenlang niet hebben kunnen praten over hun ware gevoelens, moeten ze dit in Nederland juist wel doen. Aan twee vreemden (een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en een tolk) moeten ze uitleggen waarom ze asiel aanvragen. Als dat niet lukt, worden ze ook in Nederland niet geaccepteerd. De gevolgen hiervan zijn ingrijpend: veel menselijk leed en jarenlange procedures.

Mona van den Berg fotografeerde 28 LHBTI’ers die in Nederland asiel zochten vanwege hun seksuele of genderidentiteit. Van al deze mensen werd de asielaanvraag afgewezen door de IND. Naast hun foto, is ook hun levensverhaal in het boek te vinden. Sommigen van de geportretteerden hebben inmiddels wel een verblijfsvergunning, anderen zitten nog steeds in onzekerheid. Het boek is te koop in de expositieruimte en bij de boekhandel.
 

In de Regenboogweek week willen we extra aandacht geven aan LHBT-acceptatie en willen we zoveel mogelijk regenboogvlaggen laten wapperen. Hiervoor zijn in Coevorden een aantal regenboogvlaggen beschikbaar.

Gratis regenboogvlaggen

Organisaties (hierbij denken wij aan scholen, sportverenigingen, dorpshuizen, ondernemers, woon-/zorgcentra etc.) kunnen meedoen met de vlaggenzee. Voor wie nog geen vlag heeft kan een regenboogvlag worden aangevraagd bij het Diversiteitsplatform Coevorden, e-mailadres: diversiteitsplatform@coevorden.nl. Hierbij geldt ‘zolang de voorraad strekt’.

Locatie: Synagoge Museum Coevorden
Adres: Kerkstraat 36, 7741 JC Coevorden
Tijd: inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Entree: gratis, inclusief koffie en thee.

Lezing in drie bedrijven

De emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen in Nederland wordt vaak als een na-oorlogsverschijnsel getypeerd. Begon ze bij de seksuele revolutie van de jaren zestig of bij de Stonewallrellen in New York in 1969? (Van die laatste hoorden we hier pas in 1977).

Feitelijk is wie we vandaag de dag zijn, de uitkomst van een reeks van historische processen die al enkele honderden jaren geleden begonnen zijn in een wisselwerking van onderdrukking en verzet. De vraag of het aangeboren of verworven is, is nog steeds niet beantwoord maar begon al omstreeks 1750 op te spelen en verschafte mensen zelfrechtvaardiging.  75 jaar later dwongen tien mannen die veroordeeld waren wegens schennis van de openbare eerbaarheid erkenning van privéruimte af, waar de overheid niets te zeggen had. Na 1910 moesten justitie, de medische wereld en kerkelijke instellingen ervaren dat hoe harder ze probeerden homoseksualiteit het zwijgen op te leggen, een kakofonie van geluiden emancipatie onvermijdelijk maakte. Het eerste bedrijf van deze lezing begint – of all places – in Odoorn.

Over Theo van der Meer:

Theo van der Meer (1950) heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd maar heeft zich vooral beziggehouden met de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland. Hij is gepromoveerd aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit en werd voor Sodoms Zaad in Nederland (1995) beloond met een prestigieuze prijs van de Stichting Premium Erasmianum voor Buitengewone Dissertaties in de Geesteswetenschappen.

Zijn biografie over Jhr. Mr. J.A. Schorer, in 1912 oprichter van de eerste Nederlandse homorechtenorganisatie NWHK, behoorde volgens de NRC tot de beste honderd Nederlandse biografieën.

Zijn oeuvre omvat behalve vijf boeken tientallen Nederlands-, Duits- en Engelstalige artikelen. Hij is nu bezig met de biografie van P.J. Meertens, de naamgever van het Meertens Instituut en vooral bekend van J. Voskuils 7-delige roman Het Bureau.

Locatie: Theater Hofpoort
Adres: Kasteel 1, 7741 CG Coevorden
Tijd: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur
Entree: gratis

Iedereen is welkom om mee te zingen met de komische Nederlandse musical 
Ja zuster, nee zuster. 

In deze musical is het een gezellige bedrijvigheid in rusthuis Klivia, tot de strijd tussen Buurman Boordevol en zuster Klivia losbarst. Een strijd die behoorlijk uit de hand dreigt te lopen als Gerrit de inbreker ook nog in het rusthuis mag blijven nu hij beloofd heeft zijn leven te beteren.

Ja zuster, nee zuster was tussen 1966 en 1968 een televisieserie, geschreven door Annie M.G. Schmidt, de beroemde kinderboekenschrijfster die zich afzette tegen burgerlijkheid. 
 

Lichtkunstproject op het Arsenaal

Er is een Regenboogprojectie beschikbaar gesteld door de lichtkunstenaars van LUNA Collectieve en is te zien van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 oktober 2023 op het Arsenaal.

Jarno Kikkert zal de teams op ludieke wijze aan te tand voelen. Naast algemene kennisvragen zullen er ongetwijfeld ook weer LHBTIQIA+ vragen aan de orde komen. Kortom gezelligheid en lachen is belangrijker dan winnen.

Tijd: Start pubquiz om 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur
Locatie: Stadscafé Vancouver
Adres: Friesestraat 9, 7741 GR Coevorden
Kosten: € 15 per team

Vooraf Regenboog-diner? Dit kun je rechtstreeks reserveren bij Stadscafé Vancouver.

Inschrijven

Per team van maximaal 5 personen kan bij het Diversiteitsplatform, via diversiteitsplatform@coevorden. Let op: vol is vol. Het zou leuk zijn als je verkleed komt, maar het is geen verplichting!

Film ‘We are here’ voor bovenbouw voortgezet onderwijs

De theatervoorstelling ‘We are here’ is door Ten Producties gefilmd voor leerlingen in de bovenbouw. De film wordt vrijdag 13 oktober vertoond aan leerlingen van De Nieuwe Veste: 3e klassers Havo en VWO en 3e klassers van het VMBO. Totaal voor 10 klassen en 235 leerlingen.

Drie jonge acteurs vertellen over hun (autobiografische) veerhaal over universele thema’s als liefde, vriendschap en zelfacceptatie. Met deze film wil het theatergezelschap de angst wegnemen van leerlingen als het gaat over hoe er naar gender, homoseksualiteit of de queercommunity wordt gekeken. Personen die buiten de norm vallen hebben dezelfde problemen die zij ook hebben. Het streven is om zichtbaarheid te geven en nieuwe rolmodellen te bieden waarmee een veiliger klimaat wordt gegenereerd voor LHBTQ-ers, in- en uit de kast.

Locatie: Theater Hofpoort
Adres: Kasteel 1, 7741 CG Coevorden
Tijden: 10.00 tot 13.00 uur (de film duurt 50 minuten en het nagesprek 20 minuten)

Donderdag 12 oktober organiseren de Buurtsportcoach Gezond Coevorden voor groep 3 tot en met 8 de Rainbow games. De Rainbow games bestaan uit 10 spellen en opdrachten die moeten worden uitgevoerd. Wie scoort de meeste punten? Wie wint de regenboogbal?

Tijd: 15.30 tot 16.30 uur
Locatie: Basketbalveld park Ballast Coevorden
Kosten: gratis.

De voorlichtingen ‘iedereen is anders’ en ‘discriminatie’ zijn voor schooljaar 2023-2024 ingepland binnen het Preventiemenu Gezond Coevorden voor de basisscholen. De voorlichting ‘iedereen is anders’ wordt verzorgd door de jongerenwerker/ buurtsportcoach van Maatschappelijk Welzijn Coevorden, de voorlichting ‘discriminatie’ wordt verzorgd door Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Het doel van de voorstelling ‘Tussen de Lakens’ van Daphne Gakes is om Nederland aan een gezonder seksleven te helpen. Gezonde seks helpt tegen stress, je gaat er jonger van uitzien, je krijgt een positiever zelfbeeld en het geeft een gevoel van sociale inclusie.

‘Tussen de Lakens' opent het gesprek over intimiteit, overgave, verbinding, blokkades, sensualiteit en verleiden. Van binnenuit gaan we op zoek waarom het moeilijk kan zijn om seksueel gezond te blijven. In dit onderzoek laten we los hoe seks eruit hoort te zien en richten we ons op hoe je dichtbij je seksualiteit komt te staan en hoe je dit zou kunnen verdiepen.

Locatie: Theater Hofpoort
Adres: Kasteel 1, 7741 CG Coevorden
Tijd: 20.15 uur, zaal open om 19.30 uur
Entree: € 15 (inclusief één consumptie)

Kaarten kunnen besteld worden via Theater Hofpoort.