Man in oranje werkpak staat voor zwarte auto met aanhanger en wijst de bestuurder naar links op de milieustraat.

Restafval

Wist u dat maar 25 tot 30% van het restafval van afgelopen jaren ook echt restafval was? In de restafvalcontainers zit nog steeds veel afval dat er niet in thuis hoort. Bijvoorbeeld groenafval, plastic en oud-papier. Dit is geen afval maar dit zijn grondstoffen voor nieuwe producten. Die willen we dus liever niet verbranden maar hergebruiken.

Daarnaast wordt het verwerken van restafval steeds duurder. De gemeente Coevorden wil de kosten zo laag mogelijk houden door zoveel mogelijk afval te hergebruiken. Daarom stimuleert de gemeente Coevorden u om uw afval nog beter te scheiden.

Wat hoort er wel of niet bij restafval?

Restafval is een breed begrip. Wist u bijvoorbeeld dat aluminiumfolie en kattenbakvulling wel bij het restafval horen? Ook stofzuigerzakken en scheermesjes kunnen in de restafvalbak. Maar batterijen en sloopafval bijvoorbeeld weer niet.

Wilt u per afvalsoort weten of u de juiste keuze maakt? Kijk dan op website www.afvalscheidingswijzer.nl of gebruik de app van Area Afval.