Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Ruimtelijke kwaliteit

De gemeente werkt aan een mooi en herkenbaar landschap. We leggen onze plannen vast in verschillende documenten. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Structuurvisie’ en het ‘bestemmingsplan Buitengebied’. 

De Notitie Ruimtelijke Kwaliteit vervangt voor een deel de welstandsnota 

De welstandsnota werkt namelijk alleen voor gebouwen, niet voor het landschap. Deze nota geeft geen regels die rekening houden met het landschap. De ‘Notitie Ruimtelijke Kwaliteit’ houdt wel rekening met het landschap in het buitengebied van de gemeente Coevorden. En het zorgt voor een duidelijke richting voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. U leest de ‘Notitie Ruimtelijke Kwaliteit’ op de website van de provincie Drenthe