Ruimtelijke plannen

In de ruimtelijke plannen staat wat er met een bepaald gebied gaat gebeuren. Ook staat er in deze ruimtelijke plannen wat er in een bepaald gebied allemaal mag gebeuren.

Ruimtelijke plannen zijn structuurvisies, bouwplannen en bestemmingsplannen. Deze zijn gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. U kunt deze bekijken in het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. De bekendmaking van deze plannen vindt u digitaal op de website officiële bekendmakingen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Coevorden.

Tegen een ontwerpbestemmingsplan of ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen. Lees meer op de pagina zienswijze indienen.

Tegen een vastgesteld plan of besluit kunt u beroep instellen. In de publicatie van het plan staat hoe u dat kunt doen.