Sallandsestraat

We werken met de NH-kerk, Domesta, ondernemers en bewoners aan de nieuwe inrichting van de Sallandsestraat en de omgeving rondom de kerk. De Chocoladefabriek in de Sallandsestraat is hier een mooi voorbeeld van.

Woningcorporatie Domesta heeft nog meer panden in de Sallandsestraat. Beneden zitten vaak winkels en de ruimte boven de winkels is opslagruimte. We dachten dat dat deze ondernemers zouden verhuizen naar de Bentheimerstraat of Friesestraat. Daarom dacht Domesta na over aanpassingen om wonen in deze mogelijk te maken. Nu blijkt dat de ondernemers niet verhuizen. Zij zijn op hun plek in de Sallandsestraat.

Daarom kijkt Domesta op dit moment samen met adviesbureau Rizoem naar mogelijkheden. Ze onderzoeken waar ondernemers op de begane grond werken en je woont op de verdieping. Zo kan de Sallandsestraat toch meer een woonstraat worden, zoals in de Toekomstvisie staat. Domesta kijkt naar verschillende scenario's. In de keuzes speelt het onderhoud en het geld dat nodig is voor de plannen een rol.