RSP-projecten

Met de RSP-gelden werkt Coevorden aan de bereikbaarheid van de stad. Hieronder valt bijvoorbeeld de aanleg van een spoorboog bij het Europark.

Initiatievenmarkt 2015

Stimuleringsfonds 2016

Voor het Stimuleringsfonds 2016 zijn 51 initiatieven ingediend. Op 11 november kiezen wijk- en dorpsverenigingen voor hun favoriete ideeën.

Illustratieve afbeelding

WOZ-Waardeloket

WOZ-waarde is per 31 januari zichtbaar. In het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde opvragen van woningen. Wanneer u op een adres gaat raadplegen en u ziet de peildatum 01-01-2016 staan, dan is dit de WOZ-waarde voor de aanslag-/beschikking gemeentelijke belastingen 2017.