RSP-projecten

Met de RSP-gelden werkt Coevorden aan de bereikbaarheid van de stad. Hieronder valt bijvoorbeeld de aanleg van een spoorboog bij het Europark.

Afbeelding kaart

Initiatievenkaart

Op de initiatievenkaart vind je de iniatieven van 2015, 2016 en de dorps- en wijkvisies die zijn afgerond. 

Illustratieve afbeelding

Ondernemers bedrijventerreinen Coevorden stemmen in met BIZ

De invoering van de bedrifjsinvesteringszone (BIZ) in Coevorden gaat door. Dat is de conclusie die getrokken wordt uit de, door de gemeente uitgevoerde, draagvlakmeting.