Wijk- en dorpenronde

Het college gaat sowieso één keer per jaar naar alle dorpen en wijken in de gemeente. Dit doen zij tijdens de wijk- en dorpenronde. Tijdens de afspraak wordt er vaak een rondje door het dorp of de wijk gemaakt. De agenda wordt samen met de belangenverenigingen gemaakt, zij kunnen aangeven waar ze met het college over willen praten. De vergaderingen zijn openbaar, informeer bij uw wijk- of dorpsbelang wanneer de afspraak is en wat er op de agenda staat. Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator van uw wijk of dorp via het telefoonnummer 14 0524.