Sneller meedoen met taalondersteuning op de werkvloer

09 november 2023
Algemeen

Met de nieuwe Wet Inburgering, die vorig jaar is ingevoerd, is er al meer aandacht voor participatie op het gebied van werk. Dit project biedt inburgeringsplichtige statushouders extra taalgerichte ondersteuning en begeleiding op de werkplek, onder andere door het inzetten van een jobcoach. Zo wordt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden gecombineerd met het leren van de Nederlandse taal, om drempels weg te nemen richting de arbeidsmarkt en zo meer mensen uit deze groep te laten meedoen.

Ondersteuning op de werkvloer

Gedurende het project krijgen werkgevers en werknemers de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Naast de inzet van een jobcoach op de werkvloer, ontvangen werkgevers ook ondersteuning vanuit het project, zoals kennis over cultuurverschillen. Op deze manier verwachten we werkgevers te helpen bij het duurzaam invullen van vacatures en statushouders meer kansen te bieden op een plek op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Werkplekken gezocht 

Een deel van de taalrijke werkplekken wordt gerealiseerd bij werkbedrijven EMCO-groep en Wedeka. Daarnaast zijn we op zoek naar reguliere werkgevers die deze groep een kans willen geven. Dit kan door deel te nemen aan participatietrajecten of door het bieden van een arbeidscontract. Werkgevers die geïnteresseerd zijn en meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Geert Veenstra van Menso via g.veenstra@menso-emmen.nl of 06 46000744.