Sociale teams

Heeft u vragen over maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp? U kunt terecht bij de sociale teams van de gemeente. In deze teams werken medewerkers en consulenten met verschillende kennis over bijvoorbeeld Wmo en jeugd. De maatschappelijke teams zijn te bereiken via het Klantcontactcentrum van de gemeente. Kijk voor de gegevens op de contactpagina.

De verschillende sociale teams zijn allemaal gekoppeld aan een gebied. Onze gemeente is verdeeld in acht gebieden. De medewerkers in een team kennen het gebied goed, weten welke ondersteuning er mogelijk is en hoe de samenleving in elkaar zit. Op deze manier kunnen ze u zo snel en goed mogelijk helpen. Tegelijk leert u de medewerkers van het team kennen en heeft u niet steeds met andere mensen te maken.

Het uitgangspunt voor de taken van de sociale teams is één huishouden, één plan, één regisseur. In sommige huishoudens spelen verschillende problemen. Bijvoorbeeld schulden, maar ook verslavingsproblematiek of problemen met opgroeiende kinderen. Vaak hangen problemen samen en heeft het geen zin om maar één van de problemen aan te pakken. Daarom werken de medewerkers in het sociale team goed samen. Voor ieder huishouden is er één regisseur. Deze medewerker is het aanspreekpunt en hij of zij zorgt er voor dat de ander hulpverleners op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen.

U kunt een beroep doen op het sociale team voor kleine en grote vragen. Heeft u vragen over uw opgroeiende kind? Dan kunt u terecht bij de jeugdconsulenten in het team. Voor vragen over uw zorg of ondersteuning is er een Wmo-consulent die u kan helpen. De medewerkers in een team bepalen samen wat er nodig is om u te helpen. Is er meer vakkennis nodig? Dan weten zij deze te vinden en schakelen ze dit in.

De gemeente heeft er taken bij gekregen op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie. Samen met de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt dit het ‘sociaal domein’ genoemd. Dit betekent dat de gemeente ook meer gegevens moet verwerken. Hieronder vallen persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en burgerservicenummer, maar ook mogelijk gevoelige gegevens, zoals medische en strafrechtelijke gegevens. In onderstaande folder leest u waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben en wat uw rechten zijn.

PDFPrivacy in het sociaal domein.pdf