Stimuleringsfonds

Fijn wonen, dat vindt iedereen belangrijk. In een veilige en aantrekkelijke omgeving. Samen met u als inwoner willen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen en wijken goed blijft of zelfs wordt vergroot. U weet namelijk zelf het beste wat belangrijk is voor uw wijk of dorp. Om het wonen aantrekkelijk te houden maken wij gebruik van het stimuleringsfonds. Heeft u goede ideeën voor uw dorp of wijk? Ideeën die ervoor zorgen dat het wonen nog prettiger wordt? Doe dan een aanvraag voor het stimuleringsfonds.  

Interesse? Lees verder voor meer informatie, het fonds bestaat namelijk uit twee delen:

Kleinschalige en eenmalige initiatieven

Icoon groep mensen

 

Deel één van het Stimuleringsfonds is voor kleinschalige en eenmalige initiatieven die het wonen in een dorp of wijk nog fijner maken. 
 

Initiatieven Coevorden Verbindt

Icoon groep mensen

 

Deel twee is voor initiatieven die bijdragen aan Coevorden Verbindt en die het mogelijk maken dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving.                                                                                      

Initiatievenkaart
 

Hieronder staat de initiatievenkaart. Dit is een kaart met verschillende inwonersinitiatieven in de gemeente. Het gaat om initiatieven die in 2015, 2016 en 2017 financieel zijn ondersteund vanuit het Stimuleringsfonds. Ook staan op de initiatievenkaart dorps- en wijkvisies die zijn afgerond of die in de maak zijn. Doel van deze kaart is om kennis met elkaar te kunnen delen. Heb je een initiatief dat je wilt toevoegen aan de kaart? Stuur dit dan naar web@coevorden.nl