Stimuleringsfonds

Fijn wonen, dat vindt iedereen belangrijk. In een veilige en aantrekkelijke omgeving. Samen met u als inwoner willen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen en wijken goed blijft of zelfs wordt vergroot. U weet namelijk zelf het beste wat belangrijk is voor uw wijk of dorp. Om het wonen aantrekkelijk te houden maken wij gebruik van het stimuleringsfonds. Heeft u goede ideeën voor uw dorp of wijk? Ideeën die ervoor zorgen dat het wonen nog prettiger wordt? Doe dan een aanvraag voor het stimuleringsfonds.  

Vakjury

De aanvragen voor een wijk- en dorpsbudget of projectsubsidie worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury. De vakjury adviseert het college over de subsidieaanvragen.

Interesse?

De gehele stimuleringsregeling is te lezen in een publicatie van het GemeenteBlad.
Lees verder voor meer informatie, het fonds bestaat namelijk uit twee delen:

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar Henderikus Krabman, via h.krabman@coevorden.nl 

 

 

Dorps- en wijkbudget

Icoon groep mensen

Deel één van het Stimuleringsfonds is het dorps- en wijkbudget voor activiteiten en/of projecten die bijdragen aan de leefbaarheid.

Projectsubsidie

Icoon groep mensen

Deel twee van het stimuleringsfonds is voor projecten. Kortlopend, meerjarig of structureel.                                                                                     

Initiatievenkaart
 

Hieronder staat de initiatievenkaart. Dit is een kaart met verschillende inwonersinitiatieven in de gemeente. Het gaat om initiatieven die in de afgelopen jaren financieel zijn ondersteund vanuit het stimuleringsfonds. Ook staan op de initiatievenkaart dorps- en wijkvisies die zijn afgerond of die in de maak zijn. Doel van deze kaart is om kennis met elkaar te kunnen delen. Heb je een initiatief dat je wilt toevoegen aan de kaart? Stuur dit dan naar web@coevorden.nl