Een luchtfoto van Zonnepark Coevorden. Op de achtergrond een meertje, rechts een strook gras met woningen.

Subsidiemogelijkheden binnenstad

Vastgoedregelingen

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Een compact, aantrekkelijk en gezellig winkelgebied, dat is de toekomstvisie voor het centrum van Coevorden. Vastgoedeigenaren en ondernemers die aan deze ambitie willen bijdragen, kunnen een beroep doen op vier verschillende subsidies, waarbij de helft van de kosten tot een bepaald maximum worden vergoed.

Stimuleringssubsidie

De Stimuleringssubsidie is er voor winkeliers, daghoreca en ambachten met een publieksfunctie.

Waarvoor?

  • Vestiging in het kernwinkelgebied.
  • Uitbreiding van uw bedrijf.
  • Het openen van een tweede vestiging.

Hoeveel?

Voor de bijdrage in de vestigings- en opstartkosten geldt een subsidiebijdrage van 50% met een maximale bijdrage van € 10.000,-

Aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie vult u het formulier (digitaal) in. Scan het formulier en de bijlagen (of maak foto’s) en stuur naar info@coevorden.nl. Of stuur het formulier en de bijlagen per post naar: Postbus 2, 7740 AA Coevorden t.n.v. team Economie.

Transformatie subsidie en Planontwikkelingssubsidie

De subsidie is voor:

  • Voor pandeigenaren van vastgoed buiten het kernwinkelgebied maar in de stad Coevorden.
  • Voor vastgoed met een detailhandelsfunctie- en detailhandelsbestemming (of daghorecafunctie en daghorecabestemming).
  • Voor eigenaren die bereid zijn hun pand te transformeren naar een andere functie en bereid zijn af te zien van het recht op het handhaven van de detailhandelsbestemming.

Waarvoor?

Het transformeren van panden buiten het kernwinkelgebied naar een andere functie dan detailhandel of daghoreca.

Hoeveel?  

De subsidiebijdrage voor het opstellen van planontwikkelingsplan bedraagt 50% met een maximum van € 5.000,-. De subsidiebijdrage in de bouwkosten bedraagt 50% van de bouwkosten tot een maximum van € 20.000,-

Aanvraagformulieren

Om in aanmerking te komen voor deze subsidies vult u de formulieren (digitaal) in. Scan de formulieren en de bijlagen (of maak foto’s) en stuur naar info@coevorden.nl. Of stuur de formulieren en de bijlagen per post naar: Postbus 2, 7740 AA Coevorden t.n.v. team Economie.

Gevelsubsidie en/of Quickscan

De gevelsubsidie is voor vastgoedeigenaren of ondernemers binnen het beoogde kernwinkelgebied en de aanloopstraten.

Waarvoor?

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de voorgevel, pui, luifel, etalage of entree van het pand.

Hoeveel?

De subsidiebijdrage voor het uitvoeren van een quick-scan bedraagt 100% met een maximum van € 250,-. De subsidiebijdrage voor het laten opstellen van een gevelverbeteringsplan of gevelverbeteringsontwerp bedraagt 50% tot een maximum van €1.000,-. De subsidiebijdrage in de investering aan voorgevel en toebehorende bedraagt 50% tot een maximum van € 10.000,-.

Aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie vult u het formulier (digitaal) in. Scan het formulier en de bijlagen (of maak foto’s) en stuur naar info@coevorden.nl. Of stuur het formulier en de bijlagen per post naar: Postbus 2, 7740 AA Coevorden t.n.v. team Economie.

Subsidie tijdelijke invulling

De subsidie tijdelijke invulling is voor initiatiefnemers die, in nauw overleg met eigenaren van leegstaande winkelpanden:

  • concepten ontwikkelen (die niet of niet geheel commercieel exploitabel zijn).
  • zorgen voor een tijdelijke invulling van leegstaande winkelpanden binnen het projectgebied.

Waarvoor?

Voor het tijdelijk invullen van leegstaande panden in het kernwinkelgebied en de aanloopstraten.

Hoeveel?

Zij kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van het project van 50%, tot een maximum van € 10.000,-.

Aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie vult u het formulier (digitaal) in. Scan het formulier en de bijlagen (of maak foto’s) en stuur naar info@coevorden.nl. Of stuur het formulier en de bijlagen per post naar: Postbus 2, 7740 AA Coevorden t.n.v. team Economie.

Documenten

Contact

De Vastgoedregelingen zijn een initiatief van het Programma Binnenstad. Ook daar kunt u terecht voor meer informatie.

Ook kunt u contact opnemen met Edwin Boomstra, Centrummanager Coevorden. Telefonisch bereikt u hem via 06 21 19 22 32 of per e-mail op edwin@cmcoevorden.nl.