Subsidiemogelijkheden binnenstad

Een compact, aantrekkelijk en gezellig winkelgebied, dat is de toekomstvisie voor het centrum van Coevorden. Vastgoedeigenaren en ondernemers die aan deze ambitie willen bijdragen, kunnen een beroep doen op vier verschillende subsidies, waarbij de helft van de kosten tot een bepaald maximum worden vergoed.

Ben jij vastgoedeigenaar of ondernemer in het kernwinkelgebied en de aanloopstraten? Ben jij bereid te investeren in de kwaliteit van jouw etalage, voorgevel of entree? Maak gebruik van de gevelsubsidie! De bijdrage voor het laten opstellen van een gevelverbeteringsplan of - ontwerp is maximaal €1.000,-. Voor de investering zelf is dat maximaal €10.000,-

PDFAanvraagformulier gevelsubsidies

Het ingevulde formulier kunt je sturen naar info@coevorden.nl. Mocht je nog vragen hebben over deze subsidieregeling dan kun je contact opnemen met Mischa de Gier (Centrummanager Coevorden) via info@cmcoevorden.nl of Ina Dobben (Accountmanager Bedrijven Gemeente Coevorden) i.dobben@coevorden.nl.

Ben jij een winkelier, daghoreca ondernemer of vervul je een ambacht met publieksfunctie? En wil jij je vestigen in het kernwinkelgebied? Jouw bedrijf uitbreiden? Een tweede vestiging openen? Of een ambacht vestigen aan de Weeshuisweide of Sallandsestraat? Dan maak je kans op de stimuleringssubsidie: een bijdrage tot maximaal €10.000,- voor vestigings- en opstartkosten.

PDFAanvraagformulier stimuleringssubsidie

Het ingevulde formulier kunt je sturen naar info@coevorden.nl. Mocht je nog vragen hebben over deze subsidieregeling dan kun je contact opnemen met Mischa de Gier (Centrummanager Coevorden) via info@cmcoevorden.nl of Ina Dobben (Accountmanager Bedrijven Gemeente Coevorden) i.dobben@coevorden.nl.

Weet jij een leuk concept, dat zorgt voor een tijdelijke invulling van een leegstaand winkelpand? In nauw overleg met eigenaren van leegstaande winkelpanden in het projectgebied kun je hiervoor de subsidie tijdelijke invulling aanvragen: een bijdrage in de projectkosten van maximaal €10.000,-

PDFAanvraagformulier tjdelijke invulling subsidies

Het ingevulde formulier kunt je sturen naar info@coevorden.nl. Mocht je nog vragen hebben over deze subsidieregeling dan kun je contact opnemen met Mischa de Gier (Centrummanager Coevorden) via info@cmcoevorden.nl of Ina Dobben (Accountmanager Bedrijven Gemeente Coevorden) i.dobben@coevorden.nl.

Ben jij pandeigenaar van vastgoed buiten het kernwinkelgebied, binnen de stadsgrenzen van Coevorden, met functie of bestemming detailhandel of daghoreca? En ben je bereid jouw pand te veranderen naar een andere functie? En af te zien van het recht op handhaven van de detailhandelsbestemming? Maak gebruik van de Transformatie- en planontwikkelingssubsidie: een bijdrage van maximaal €5.000,- in het opstellen van het transformatieplan en/of van maximaal €20.000,- in de bouwkosten.

PDFAanvraagformulier transformatiesubsidie

Het ingevulde formulier kunt je sturen naar info@coevorden.nl. Mocht je nog vragen hebben over deze subsidieregeling dan kun je contact opnemen met Mischa de Gier (Centrummanager Coevorden) via info@cmcoevorden.nl of Ina Dobben (Accountmanager Bedrijven Gemeente Coevorden) i.dobben@coevorden.nl.