Subsidieregeling innovatie zorg en ondersteuning

Heeft u een goed idee?

De gemeente Coevorden heeft een subsidieregeling voor innovatie zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Op deze pagina leest u waarom we deze regeling hebben en wat de criteria zijn. Ook geven we aan waar we naar op zoek zijn en hoe u de subsidie kunt aanvragen. 

Aanleiding

Het aantal mensen (jong en oud) met een zorgbehoefte stijgt. Ook de vraag naar specialistische zorg in de jeugdzorg stijgt. Steeds meer mensen met zwaardere zorgvragen wonen zelfstandig. Wij hebben te maken met overbelaste mantelzorgers. Tegelijkertijd is er een personeelstekort in de zorg en blijven de uitgaven in het sociaal domein sterker stijgen dan verwacht. De coronacrisis heeft ingegrepen in de samenleving. Er zijn situaties ontstaan die we niet willen accepteren. Denk daarbij aan eenzaamheid en ernstige inperking van vrijheid en rechten.

Preventie en kwaliteitsverbetering

Gemeente Coevorden wil hier op inspelen met vernieuwende zorg en een kwaliteitsverbetering van die zorg. Met als doel dat meer inwoners gebruik maken van digitale mogelijkheden van onze dienstverlening. En van de dienstverlening van onze partners in het sociaal domein. Naast die kwaliteitsverbetering kan vernieuwing ook bijdragen in vermindering van de kosten van de dienstverlening in zorg en ondersteuning. 

De ingediende ideeën moeten bijdragen aan het bereiken van de volgende doelen in het sociaal domein:

 • Inwoners zijn zelfredzaam, voelen zich gezond, leven langer en doen actief mee door te werken en/of zich in te zetten als vrijwilliger
 • Kinderen groeien veilig, gelukkig en gezond op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen die het beste uit zichzelf halen
 • Financiële problematiek wordt voorkomen
 • Generatie-armoede wordt doorbroken
 • Meer inwoners maken gebruik van digitale mogelijkheden van onze dienstverlening en de dienstverlening van onze partners 
 • Toepassen van nieuwe technieken en methodieken binnen de gemeente Coevorden om inwoners beter en efficiënter te helpen
 • Versterken van nieuwe werkwijzen binnen of tussen organisaties
 • Minder kosten, meer opbrengst en een betere kwaliteit van de zorg en ondersteuning
 1. De subsidiabele activiteit moet bijdragen aan het bereiken van de doelen in het sociaal domein
 2. De activiteit moet vernieuwend zijn (nieuw product, dienst of werkwijze) en nog niet eerder zijn uitgevoerd binnen de gemeente Coevorden. 
 3. Het te verwachten effect is zichtbaar binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociaal domein
 4. De looptijd van de activiteit is maximaal 3 jaar
 5. Het subsidiebedrag is maximaal € 100.000
 6. De aanvraag moet door meerdere organisaties worden ondersteund
 7. Er is een cofinanciering van tenminste 50%
 8. De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid

Het officiële document met alle details over de regeling vindt u in het PDF5e wijziging UItvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening.pdf

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen. Maar hoe doe je dat samen? 

 • Stel uzelf de vragen: Wat ervaart u als een probleem? Waar zoekt u oplossingen voor? Of heeft u misschien al dé oplossing gevonden?
 • Zet bij uw probleem/oplossing de eindgebruiker, patiënt/cliënt centraal. Betrek die ook vanaf het begin van de ontwikkeling van uw idee of signalering van een probleem. 
 • Bedenk ook met wie (welke organisaties) u samen kan werken.

Voldoet uw activiteit aan de criteria? En heeft u één of meerdere samenwerkingspartners gevonden? Dan kunt u een conceptsubsidieaanvraag doen. Dat kan via het aanvraagformulier. Let op! Dit is nog niet de officiële aanvraag. Als wij uw conceptaanvraag hebben ontvangen,  nemen we binnen twee weken contact met u op om die met u door te nemen. We kijken dan samen of we er een officiële aanvraag van kunnen maken en wat er eventueel nog nodig is om dat voor elkaar te krijgen. De termijn van acht weken waarbinnen u uitsluitsel over uw aanvraag krijgt, gaat in na het indienen van de officiële aanvraag.   

 tekening processtappen aanvraag subsidie zorginnovatie

Wat houdt een looptijd van 3 jaar in? is dit de looptijd van de subsidie of gaat het hier om een duurzaam project van in ieder geval 3 jaar?
Het moet een keer van ‘project’ overgaan naar regulier en ingebed worden als de regulier aanbod. Het idee is dat wat je uitprobeert niet altijd maar als bijzonder doorgaat. Vandaar 3 jaar. Het idee is natuurlijk dat de werkwijze op zich niet stopt, maar dat je in drie jaar wel weet wat het opbrengt en hoe je verder gaat. Onze financiering is daarom verbonden aan die 3 jaar, maar mag natuurlijk voor een kortere periode worden aangevraagd..

Wanneer is het duurzaam? Hoe is dat te meten in plan of product? Vandaag bedacht is morgen misschien al weer achterhaald?
Het is belangrijk dat je altijd blijft doorontwikkelen als organisatie. Maar voor deze subsdie moet het dus ook na de innovatieperiode wel een bijdrage leveren en dat moet ook in de werkwijze worden opgenomen.

Stel dat een organisatie een plan indient m.b.t. beschermd wonen en het strookt niet met het beleid van de gemeente Coevorden, hoe gaan wij daar mee om?
De gemeente heeft wel enige beleidsvrijheid. Vooral omdat we samenwerking belangrijk vinden is het advies is om hier in samen op te trekken met de betrokken beleidsmedewerker van de gemeente Coevorden.  

U wilt een project indienen wat nog in onderzoeksfase zit en waarvan waarschijnlijk pas na 3 jaar is te zien of het bijdraagt aan de doelen van het sociaal domein. Kan hier toestemming voor gegeven worden?
Er is altijd een deel onderzoek bij een project. Wat is er wezenlijk veranderd in de aanpak? En wat wordt er onderzocht? Dan is het de vraag of de doelen van het project niet te hoog zijn gesteld. Waar wil je resultaat zien? Hoe kan aantoonbaar worden gemaakt in 3 jaar dat er wel wat verandert? 

 

​Meer informatie?

Heeft u een goed idee maar heeft u vragen over het indienen van de aanvraag? Of heeft u andere vragen?
Neem dan contact op met Jannelien Abbing tel. 06-52490227 of Karin Veldhuis tel. 06-11687682 of mail naar innovatiesd@coevorden.nl