Taalpunt gemeente Coevorden heeft certificaat ontvangen

12 april 2023
Algemeen
Leden van het Taalpunt en wethouder Jeroen Huizing zijn blij met het certificaat.

Het Taalpunt, met vestigingen in de bibliotheek Coevorden en Schoonoord heeft  vorige maand een certificaat ontvangen.  Dit betekent dat zij aan de kwaliteitsstandaard van Taalhuizen in Nederland voldoet.  Wethouder Jeroen Huizing onthulde vandaag een gevelbordje waarmee het Taalpunt kan laten zien dat ze gecertificeerd zijn.

Taalpuntcoördinator Marleen Herbers: “1 op de 7 inwoners in de gemeente Coevorden is laaggeletterd. Dat betekent bijvoorbeeld dat je moeite hebt met lezen en schrijven. Het kan ook zijn dat je rekenen lastig vindt of omgaan met de computer.  Dit alles noemen basisvaardigheden. Als je onvoldoende basisvaardigheden hebt, beperkt je dat om mee te kunnen doen in de samenleving.”

Dicht bij de inwoners

“Vanuit de Taalpunten willen we onze inwoners graag helpen om die basisvaardigheden te verbeteren. Dat doen we met 30 vrijwilligers, in de hele gemeente Coevorden, dicht bij onze inwoners. Door mee te doen aan een kwaliteitsonderzoek hebben  we onze vaste werkwijze laten beoordelen. Maar ook  hoe het staat met de kwaliteit van onze dienstverlening en de toekomstbestendigheid van onze organisatie. Ik ben blij met de resultaten!”

Meedoen in de maatschappij

De Taalpunten werden in 2017 opgestart. Ze werven actief cursisten, regelen oefenplekken en/of materialen, verwijzen laaggeletterden naar passend aanbod en bieden laagdrempelige cursussen basisvaardigheden met als doel dat inwoners beter kunnen meedoen in de maatschappij. Ook trainen ze mensen in het herkennen en doorverwijzen en koppelen ze vrijwilligers/taalmaatjes aan cursisten. Tenslotte ondersteunen  ze de taalvrijwilligers met training, intervisie en spreekuren.

Spin in het web

De resultaten van het kwaliteitsonderzoek en de certificering zijn een mooie aanleiding om de kwaliteit vast te houden. En als het kan  nog verder te verbeteren. Het Taalpunt in Coevorden en Schoonoord is een spin in het web binnen de gemeente Coevorden. Daarbij wordt samengewerkt met Maatschappelijk Welzijn Coevorden, de Bibliotheek, Drenthe College en Stichting Lezen en Schrijven. De Taalpunten worden gefinancierd door de gemeente en een bijdrage uit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) .