Tijdelijk Noodfonds Energie vanaf vandaag open: aanvragen kan tot 1 april 2024

22 januari 2024
Algemeen

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is weer open.

Huishoudens met een lager inkomen (tot 200% van het sociaal minimum) en een hoge energierekening kunnen vanaf vandaag terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening gedurende de zes maanden na hun aanvraag. De voorwaarden zijn verruimd waardoor er in vergelijking tot 2023 meer huishoudens in aanmerking komen. De uitbetaling gaat via de energieleverancier. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen op www.noodfondsenergie.nl. Een aanvraag indienen kan tot 1 april 2024. Inwoners van de gemeente Coevorden kunnen hulp krijgen bij het aanvragen.

Welke energieleverancier maakt niet uit

Het Landelijk Noodfonds Energie is een initiatief van de grote energieleveranciers en wordt ondersteund door de landelijke overheid. Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Als de energierekening meer dan 8 of 10% van het inkomen bedraagt, dan betaalt het Noodfonds de rest van de energierekening via de energieleveranciers. Het maakt niet uit welke energieleverancier het huishouden heeft. 

Voor wie is het Noodfonds Energie?

Huishoudens kunnen een check doen op de site van het Noodfonds om te kijken of ze in aanmerking komen voor steun uit het Noodfonds.
De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

  •  Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat gaat concreet om 3200 euro (alleenstaand) en 4480 euro (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen.
  •  Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier.
  • De energierekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen: Voor mensen tot 130% van het sociaal minimum hoger dan 8% van het gezamenlijk bruto-inkomen, of voor mensen tot 200% sociaal minimum hoger dan 10%. 
  • Het Noodfonds betaalt de rest van de maandelijkse energierekening boven deze 8 tot 10% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden. 

Waar steun aanvragen?

De aanvraag van het Noodfonds kan online worden gedaan op www.noodfondsenergie.nl. Huishoudens kunnen daar terecht om de aanvraag via computer of via de app te doen. Ook familieleden, vrienden of hulpverleners kunnen daar via een machtiging de aanvraag voor iemand anders doen. 

Voor het aanvragen hebben inwoners een DigiD, mailadres en mobiel telefoonnummer nodig. Daarbij is de naam en het klantnummer van de energieleverancier nodig en het bedrag dat de inwoner de afgelopen maand betaalde aan de energieleverancier. 

Hulp nodig?

Hulp nodig bij de aanvraag? Kom gerust langs bij:

  • Humanitas. Elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur in de Ravelijn Verbindt, Linthorst Homanlaan 1 in Coevorden.
  • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), Haven 4 in Coevorden. Ze zijn elke maandag van 13.00 uur tot 16.30 uur open.
  • De Stichting Invulbrigade. Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in de Bibliotheek in Coevorden.
  • Maatschappelijk Welzijn Coevorden: Locatie Coevorden (Van Eijbergenstraat 5): Op meerdere dagen mogelijkheden voor een afspraak. Bel daarvoor 085 2735256. Bel voor een afspraak in Schoonoord 085 2735256