Toegankelijkheid

Het toegankelijkheidslabel van Hoofdwebsite gemeente Coevorden . Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 

Uitleg status toegankelijkheid coevorden.nl

 

Op dit moment voldoet coevorden.nl nog niet helemaal aan de digitale toegankelijkheidseisen. Wel hebben we de eerste stappen gezet.

Onderzoek

Op 16 december 2020 is de content op coevorden.nl onderzocht op digitale toegankelijkheid door een onafhankelijke derde partij. Het onderzoek wees uit dat een deel van de content en techniek nog niet helemaal digitaal toegankelijk is. Content die nog niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen passen wij, waar mogelijk, aan. De techniek van de huidige website coevorden.nl wordt niet verder aangepast. De reden is de komst van een nieuwe website in de tweede helft van 2021. Deze nieuwe website wordt helemaal toegankelijk opgeleverd.

Hulpmiddel

De website heeft een voorleesfunctie.

 

Digitale toegankelijkheid gemeente Coevorden

 

Wij willen dat iedereen in de gemeente Coevorden digitaal mee kan doen. Het belang van digitale toegankelijkheid brengen wij daarom in onze hele organisatie onder de aandacht. Voor de hele organisatie is in oktober 2020 een bewustwordingsbijeenkomst digitale toegankelijkheid georganiseerd. De redacteuren van coevorden.nl volgden in november en december 2020 een training ‘plaatsen van digitaal toegankelijke content'.

We onderzoeken op dit moment de digitale toegankelijkheid van al onze websites. Waar mogelijk, maken wij (de informatie op) deze websites meteen toegankelijk als blijkt dat deze onvoldoende is. Niet overal en voor alles is het mogelijk om de aandachtspunten meteen op te lossen. Maar, we zoeken dan wel naar een oplossing. Wat we doen en wat de stand van zaken is, leest u in de toegankelijkheidsverklaringen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen over digitale toegankelijkheid op deze, of een andere website van gemeente Coevorden? Neem dan contact met ons op via web@coevorden.nl.