Twaalf Oekraïners ontvangen BHV-certificaat

13 juni 2024
Algemeen

Een mooi moment maandagavond 10 juni voor twaalf Oekraïense bewoners van de opvanglocaties in de gemeente Coevorden. In de kerk in Sleen ontvingen zij hun BHV-certificaat uit handen van locoburgemeester Joop Slomp.  

 De gemeente Coevorden hecht grote waarde aan veiligheid. Dat geldt natuurlijk ook voor de locaties waar Oekraïners worden opgevangen. Daarom zijn er 24 uur per dag bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig.  

Door de omvang van de opvang lagen er kansen om ook Oekraïense bewoners als BHV’er in te zetten. Twaalf van hen zijn speciaal daarvoor opgeleid door IVM, Instituut voor Veiligheid & Milieu. Nu zij hun certificaat op zak hebben, zijn er altijd voldoende BHV’ers aanwezig op de locaties om bij calamiteiten op te treden. Mooi is dat de Oekraïense bewoners daarmee medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid op hun eigen woonplek. 

 In het zonnetje 

Locoburgemeester Slomp zette het twaalftal in het zonnetje. “Als gemeentebestuur hebben we veel waardering voor jullie inzet. Het is mooi om te zien dat jullie tijd wilden investeren in de BHV-opleiding en daarmee een steentje bijdragen aan een veilige samenleving”, sprak Slomp waarderend.   

Meer informatie 

De bijeenkomst werd ook gebruikt om meer informatie te verstrekken over verschillende onderwerpen. Zo was de Stichting Invulbrigade aanwezig om informatie te geven over onder andere het doen van belastingaangifte. Ook werd verteld hoe de zorg voor Oekraïners in Nederland is georganiseerd.  

Kerk langer beschikbaar voor opvang 

Tot slot nieuws over de kerk in Sleen. Die blijft nog een jaar beschikbaar voor vluchtelingenopvang. Daartoe heeft de Kerkenraad besloten.