Rode potloden

Verkiezing Provinciale Staten

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats.

De provinciale staten

De Provincie wordt bestuur door het college van Gedeputeerde Staten. Aan het hoofd hiervan staat de commissaris van de Koning. In Drenthe is dit mevrouw J. Klijnsma. De leden van het college van Gedeputeerde Staten worden gedeputeerden genoemd. In Drenthe hebben we vijf gedeputeerden.

Het college van Gedeputeerde Staten wordt gecontroleerd door de Provinciale Staten. Het aantal leden van de Provinciale Staten in Drenthe is 41.

Waarom stem ik voor deze verkiezingen?

De Provinciale Staten houden zich bezig met datgene dat te groot is voor gemeente en te klein voor de landelijke overheid. Ze gaan over natuur en milieu, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, economie, welzijn en cultuur. Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 41 Nederlanders na de verkiezingen in de Provinciale Staten van Drenthe komen.

Door te stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft u invloed op hun besluiten. De zittingsduur van de leden van de Provinciale Staten is normaal gesproken vier jaar.