Verkiezingen Europees Parlement

Een keer in de vijf jaar vinden in Europese Unie de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De laatste verkiezingen voor het Europees Parlement vonden plaats op 23 mei 2019

Het Europees Parlement vormt samen met de Europese Commissie (dagelijks bestuur) en de Raad van de Europese Unie het parlement van de Europese Unie. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de inwoners van de Europese Unie en bestaat uit 751 leden. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie maken samen wetten voor de Europese Unie. Het Europees parlement kan wetten aannemen, afwijzen en ongedaan maken. De wetten van landen kan het Europees Parlement niet wijzigen, aannemen, ongedaan maken of afwijzen.

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie beslissen ook over de begroting. In de Europese Unie zijn er twee begrotingen. Als eerste is er de zesjarige Europese begroting. Ten tweede is er de jaarlijkse begroting.

Tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij Nederland moet vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Uw stem en de stemmen van alle andere kiezers in Nederland bepalen welke Nederlanders plaatsnemen in het Europees Parlement.

Niet aanwezig.