Verkiezingen Gemeenteraad

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. 

De gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Deze vormen samen het gemeentebestuur. De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners van de gemeente. Dat gebeurt eens in de vier jaar. U kunt dan stemmen op de kandidaten van de politieke partijen. De kandidaten die de meeste stemmen hebben zullen als raadslid in de gemeenteraad zitting nemen.

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van een gemeente. Gemeenteraadsleden luisteren naar wat er speelt in de gemeente, wat de inwoners willen. Vervolgens maken ze plannen voor de gemeente en haar bewoners. Daar hoort ook bij dat gemeenteraadsleden bepalen waar het geld naar toe gaat. Vervolgens controleren ze of hun plannen goed worden uitgevoerd en of de gewenste resultaten bereikt worden.

College van burgemeester en wethouders

De invulling en uitvoering van de plannen ligt bij het college van burgemeester en wethouders (BenW); zij zijn het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van BenW legt verantwoording af aan de raad. Daarnaast moet het college een aantal wettelijke  taken uitvoeren. Kortom: het college van burgemeester en wethouders bestuurt en voert uit, de gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert.

Door te gaan stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die binnen uw gemeente worden gemaakt. Door te stemmen kiest u eigen vertegenwoordigers, die vervolgens uw stem kunnen laten horen.

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

Woont de persoon die voor u gaat stemmen in dezelfde gemeente? Dan kunt u toestemming geven door de gegevens in te vullen op de achterkant van uw stempas. De persoon moet ook een kopie van uw (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument meenemen. 

Heeft u geen geldig identiteitsdocument? Dan moet u eerst toestemming vragen om iemand anders te laten stemmen.

Heeft u geen stempas gekregen? Of bent u de pas kwijtgeraakt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Met dit formulier vraagt u een nieuwe stempas aan.

Als u een nieuwe stempas krijgt, kunt u niet meer stemmen met uw oude stempas.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen een stem uitbrengen in uw eigen gemeente. 

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, moet u een kiezerspas aanvragen. 

De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018. De uitslag van deze verkiezingen in de gemeente Coevorden was als volgt:

  1. BBC 2014 (9 zetels)
  2. VVD (4 zetels)
  3. CDA (4 zetels)
  4. PVDA (4 zetels)
  5. PAC (2 zetels)
  6. D66 (1 zetel)
  7. Gemeentebelangen (1 zetel)